Aktuelt

Bilde av vann på blad

Teknologipresentasjoner

14. og 15. april presenterte 29 bedrifter fra Vannklyngen SWN, sine teknologiske løsninger for vannbransjen. Presentasjonene er nå tilgjengelig.

Bilde: En mann står ved et skap der en dør er åpen.

Innovativ vannmålerkiosk i Lier

Lier vei, vann og avløp KF har i samarbeid med Tess og NTNU utviklet en liten verdensnyhet. Vannmålerkiosken vil effektivisere hverdagen for rørleggere, forenkle saksbehandlingen for Lier VVA og derved gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Vannledningsbrudd i vente

En kald vinter med dyp tele har gitt utfordringer på både kommunale og private vannledninger. På det kommunale nettet har det den siste tiden vært ekstra mange vannledningsbrudd og lekkasjer. Det forventes at det kommer flere etter hvert som telen går.

Øvelse i beredskap

Lærerik fagdag kurs og øvelse

Tirsdag 19. januar gjennomførte nettverket for sikkerhet og beredskap i GVD-samarbeidet en lærerik 2-delt fagdag. 60 deltagere deltok først på et kurs i beredskapskommunikasjon, etterfulgt

Størknet fett skal i matavfall

Jule-fett skaper avløpsproblem

Det er ikke ett fett om du kaster ribbefettet i do eller putter det i matavfallet. For i julen skaper fett i avløpet store driftsproblemer og økte utgifter for kommunene tilknyttet Godt Vann Drammensregionen. 

Bærekraftspris til Godt Vann Drammensregionen

Bærekraftpris til Godt Vann

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er tildelt Bærekraftprisen for 2020. Denne går til alle de som jobber med VA i de seks kommunene og Glitrevannverket IKS! Norsk Vann gir bærekraftprisen til GVD nettopp på grunn av det langvarige samarbeidet der bærekraftig forvaltning av vannressursene er nedfelt i formålet.

Nytt verktøy for nettbasert modellering

WaterNet Advisor bygger videre på og supplerer våre eksisterende modelleringsverktøy. Fungerende modell lastes opp i WaterNet advisor og blir dermed tilgjengelig for alle med brukernavn og passord til systemet.