Publisert 6. juli 2022

Lekkasjekontrollen pilot for ny teknologi

Lekkasjekontrollen i GVD har vært pilot for testing av ny teknologi basert på Narrow Band IOT (NB-IOT) og resultatene er veldig gode. De mener dette muligens er det største framskrittet innen lekkasjesøk på mange år, og er klare for å ta det ytterliggere i bruk.

Gjennom samarbeidet i GVD har de fire dedikerte lekkasjekontrollørene fått kunnskap og erfaring til å bruke avansert utstyr og bygget seg opp en stor kompetanse på bruk av ulikt utstyr. Når det gjelder loggere som ellers er på markedet, har de ment at de har vært dyre, upraktiske og hatt for mye nedetid. Innkjøp av nye loggere har stått på budsjettet, men det var et ønske om å prøve mulig ny teknologi for å se om det kunne løse noen av utfordringene. 

Bilde: Mann i gult arbeidstøy sitter med en lyttestang i bilen sin
Marklytteren lekkasjekontrollør Flemming Larsen sitter med i hånden brukes til å endelig bestemme lekkasjepunktet ute i felt.

«Narrow Band» IoT – en nyvinning

Det TESS-eide selskapet PSO i Tananger utenfor Stavanger er et av selskapene som satser på korrolerende lydloggere for å oppdage vannlekkasjer. Deres nye teknologi for korrelerende lydloggere gir nye muligheter. Blant annet kan loggeren stå nedsenket i vann i hele sin levetid. Batteriet har en levetid på inntil fem år og det kan enkelt skiftes ute i felt. Loggerne kan settes ut i felt på steder som tidligere var uten dekning og har så langt nesten ikke nedetid.

Hver morgen vil lekkasjekontrollørene motta en epost med rapport om endringer siste døgnet i de ulike vannsonene som er satt opp med de nye lydloggerne. De fire lekkasjekontrollørene skal dekke over mye og den nye teknologien er både effektiv og tidsbesparende.

Bilde: kart med ledninger som viser to gule punkt
To gule punkt på ledningen markerer to mulige lekkasjer som loggerne i hver sin ende har korrelert.
Bilde: viser en graf med to topper
Grafen viser to lydtopper der de to loggerne har korrelert seg frem til at det er lekkasjelyd. Det tilsvarer de to gule prikkene på kartet over. Da er det lettere for Flemming og de andre å begynne felt søket med blant annet marklytteren for å nøyaktig påvise lekkasjen.

Pilotkommuner i Godt Vann Drammensregionen

Fagleder for aktiv lekkasjekontroll i GVD, John Henning Haugnæs, har stor tiltro til det nye lekkasjesøk-systemet. Han tok kontakt med firmaet og gjennom dialog med dem endte GVD opp som pilotkommuner for det nye systemet. En lekkasjekontrollør som finner lekkasjer, er en lykkelig kontrollør og det merkes på humøret at det nye systemet har gitt positive resultater.   

I først omgang rakk budsjettet til 58 loggere. For å få mest ut av dem er de satt ut med opptil 400 meters avstand i de områdene hvor ledningsnettet er mest utsatt. – Det unike er at loggerne gjør en automatisk korrelasjon, altså en nøyaktig lokasjon mellom samtlige loggere i systemet. Det er fortsatt forbrukssonene som er nummer èn i grovsøk. Men loggerne kommer som en god nr. to og de gjør at vi kan gå rett på lekkasjene i en stor forbrukssone, forklarer Haugsnæs.

Med automatisk varsel for de sonene som har et unormalt høyt vannforbruk er det bare å gå rett inn i det aktuelle området og analysere situasjonen. Når en lekkasje er tettet begynner systemet å søke etter neste med en gang, så nå har kontrollen avdekket flere lekkasjer innen samme sone. Tidligere ville lekkasjekontrollen vært fornøyd og reist videre, uten å vite at det fortsatt var lekkasjer i området.

Selve lydloggeren er produsert i rustfritt stål og har en diameter på 40 millimeter. Loggeren er utstyrt med en antenne som monteres i kumringen under lokket, og som sender signaler opp i skyen.