Publisert 31. mai 2023

Godt Vann samling torsdag 8. juni

8. juni kan du være med på Godt Vann samling med overordnet tema «Vår felles Drammensfjord». Les programmet og meld deg på.

Takk til alle ca 55 personene som var med å gjøre Godt Vann seminaret 8. juni til et flott arrangement. Målet var å gå derfra med økt forståelse for Drammensfjorden og vårt viktige arbeid med å ta vare på den.

Program

Dyrelivet, vanntilstanden og kartlegging av forurenset sjøbunn i Drammensfjorden

Cecilie Helgerud, Prosjektleder Ren Drammensfjord, Vannområdekoordinator Lierelva vannområde, Lier kommune og Kirsten Kleveland, Miljørådgiver Drammen kommune

09.30     Fjordbyen Lier. Vann, avløp og overvann en forutsetning for å lykkes med byutvikling.

Et historisk tilbakeblikk og status Fjordbyprosjektet.
VA Fremmer utvikling

  • Smarte løsninger
  • Krevende utfordringer
  • Gode samarbeid

Vidar Gustavsen Lier VVA KF og Kjersti Wilhelmsen Fjordbykontoret

10.00     Hva skjer med det nye sykehuset og helseparken i Drammen?

Lene Basma, Avdelingsleder Prosjektutvikling/PhD Urb Drammen kommune

10.15     Pause

10.45     Statsforvalter – hvilke forventninger har vi til kommunene fremover?

Mabel Katrine Trovum og Pernille Andrine Eriksdatter Giske. Statsforvalteren Oslo og Viken

11.05     Tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord, 

Henning Røed, marinbiolog Oslofjordens Friluftsråd OK

11.25     Oppsummering  

11.30 – 12.30 Lunsj

God sommer!

Tegning: tegning av den blå blomsten gravmyrt.