Publisert 9. april 2021

Innovativ vannmålerkiosk i Lier

Lier vei, vann og avløp KF har i samarbeid med Tess og NTNU utviklet en liten verdensnyhet. Vannmålerkiosken vil effektivisere hverdagen for rørleggere, forenkle saksbehandlingen for Lier VVA og derved gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Alle husstander i Lier har en unik husvannmåler som måler vannforbruket. Når vannmåler skal skiftes ut eller installeres i nybygg, opprettes et saksnummer som er linket til eiendommen og id-nummeret på vannmåleren. Rørleggeren som gjør selve utskiftnings jobben får vannmåleren fra kommunen. Her kommer vannmålerkiosken inn i bildet. Til hvert saksnummer er det en kode. Denne koden kan tastes inn displayet i vannmålerkiosken. Da vil luken med riktig vannmåler åpne seg.  

Dette er mer effektivt for rørleggerne som nå kan hente vannmåler når det passer inn i arbeidsdagen, og ikke kjøre ekstra turer for å tilpasse seg til kommunens åpningstider. Mindre kjøring gir også en miljøeffekt.  Det er en berøringsfri overlevering, noe som gir en sikrere hverdag for både ansatte i kommunen og rørleggerne.

Slik ser Vannmålerkiosken ut utvendig. Etter hvert kan andre virksomheter i kommunen også bruke kiosken om de har noe som skal leveres ut. Foto: Lier VVA

En verdensnyhet

Det finnes ikke noe tilsvarende «vannmålerkiosken» på markedet i dag, noe som gjør det til en liten verdensnyhet. «Vi er ganske stolte av at en liten virksomhet som vår kan utvikle denne typen innovasjonsløsninger», sier en stolt daglig leder, Otto Schacht i Lier VVA. «I tillegg er det jo ekstra hyggelig å kunne samarbeide med lokale Lierbedrifter».

Og ikke nok med at dette er et rent kinderegg i forhold til utlevering av husvannmålere. Vannmålerkiosken kan benyttes til utlevering av nesten hva som helst. Flere virksomheter i kommunen kan dermed dra nytte av nyvinningen. Navnet burde derfor kanskje endres til «hentekiosk» eller «hentepunkt».

Når det tastes inn en kode åpner luken seg og rørleggeren kan ta med seg riktig husvannmåler til kunden. Foto: Lier VVA

Samarbeid om innovasjon

«Dette har vært morsomt å være med å utvikle, og vi gleder oss til å se effekten av det», sier rådgiverne Anastasiia Nehrii og Isak Viking Kambestad. «Vi håper dette blir mer effektivt for både rørleggerne og oss». Gjennomføringen av dette prosjektet er også knyttet til videreutdanning innen digitalisering ved NTNU. Det viser at innovasjon og kompetanseutvikling innen offentlig sektor er viktig og har ringvirkninger.

«Vi synes dette ser veldig interessant ut», sier prosjektleder Nils Busland i Drammen Rørservice. «For oss er det viktig med en effektiv hverdag, både for oss og til det beste for kundene våre, og dette virker som en smart løsning». Så lang har rørleggeren som har prøvd kiosken gitt gode tilbakemeldinger.

Knut Jølberg fra TESS fremhever samarbeidet og idéutvekslingen som har vært. «Gjennom vår kompetanse, vårt nettverk og leverandører i samarbeid med Lier VVAs tanker og idéer, har vi klart å utvikle noe som kan nyttes på mange områder», sier han fornøyd.