Publisert 21. mars 2023

Det er sammen vi ivaretar verdens viktigste ressurs

22. mars markerer vi Verdens vanndag. Skal vi klare å nå FNs bærekraftsmål nr 6: Å sikre at alle skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030, må «Alle bidra med litt». Et viktig poeng for at vi skal nå målet og mottoet for årets Verdens Vanndag.

Du og jeg bruker mest vann i Norden

Selv om Norge har en robust og god vannforsyning, må også vi ha et fokus på unødvendig høyt forbruk av vann. Faktisk er det vi i Norge som bruker mest vann per hode i hele Norden. Hva er det du og jeg kan gjøre for å senke vannforbruket?

  • Ta kjappere dusjer og droppe badekaret
  • Montere sparedusjhode – da bruker du halve mengden vann
  • Ikke la vannet renne mens du pusser tennene
  • Vent med å sette på vaskemaskin og oppvaskmaskin til de er helt fulle
  • Ha en flaske vann i kjøleskapet – da har du alltid kaldt vann

Å la vannet renne mens du pusser tenner «koster» 6 liter vann i minuttet. Det er lett å se at enkle tiltak du gjør vil få noe å si.

Hvorfor skal vi spare på vannet i Norge?

For mye av vårt rene drikkevann kommer ikke frem til krana. Det er dyrt å rense drikkevann og direkte sløsing når rent drikkevann lekker ut i naturen. I tillegg stjeler dette vannet kapasitet i avløpsnettet vårt om det havner der. Forbrukerne og miljøet må betale for begge deler.

Hvordan jobber Godt Vann-samarbeidet med dette

At «alle må gjøre litt» gjelder også oss i Godt Vann-samarbeidet. Kommunene Asker, Drammen, Lier, Holmestrand, Øvre Eiker og Modum samt Glitrevannverket samarbeider om en rekke vann- og avløpsoppgaver. En av de viktigste oppgavene vi jobber med er å redusere vannmengden som lekker ut fra vannledningsnettet vårt.

Vi har sammen og hver for oss gjennomført en rekke utbedringer og ser resultater av dette. Vannforbruket i regionen har hatt en kraftig reduksjon – sammenlignet med 2004-tall bruker vi nå 16,9 prosent mindre vann. Samtidig med at det i samme periode har vært en vesentlig befolkningsøkning.  

Vi får til mer sammen

Vi jobber hver dag med å sikre en stabil og trygg vannforsyning. Vi har mange dyktige fagfolk som sørger for at disse tjenestene fungerer godt året rundt. Gjennom vårt interkommunale samarbeid jobber vi for en kostnadseffektiv drift av vann og avløp, og åpner opp for at kommunene kan stå sammen i kostnadstunge men nødvendige investeringer.

Alle kan gjøre litt, håper du også vil bidra.  

I år har vi laget et bingobrett til Verdens vanndag, for å gjøre både store og små mer bevisst over hvordan vi bruker verdens viktigste ressurs. Denne kan du laste ned og skrive ut her: Verdens vanndag-bingo.

Video fra FN i anledning Verdens vanndag 2023.