Publisert 5. oktober 2022

Reisebrev fra World Water Congress

11-15 september var Runa A. Mathisen og René A. Dupont på IWA’s World Water Congress & Exhibitionble 2022, den største IWA konferansen noen gang. De stilte med en poster som GVD har utarbeidet i samarbeid med Volue. Posteren omhandler fordeler og ulemper ved Volues nye verktøy «Water net analyser», et nytt produkt for GIS-nær modellering som GVD er med på å teste. Med opptil 15 parallelle sessioner om dagen var det mye inspirasjon å hente.

Søndag 11 september 2022 dro Runa og jeg (René) på tur til Danmark, for å delta på IWA’s World Water Congress & Exhibition 2022.  Dette var en konferanse over 5 dager, med opp i mot 8000 deltagere, hvilket medførte at det tidvis var trangt om plassene i foredragssalene, selv om det var opp imot 15 parallelle sessioner. Det var for øvrig IWA’s største konferanse noen gang.

Inngangsbilletten for vår deltagelse var, at vi i samarbeid med Volue hadde laget en Poster om fordeler og ulemper ved Volues nye verktøy «Water net analyser». Et nytt produkt for GIS-nær modellering som vi er med på å teste. Les posteren.

Det sier seg selv at 15 parallelle sessioner til tider medførte valgets kval, og at vi ikke ville få med oss alt. Likevel fikk vi med oss mye interessant fra konferansen.

Bilde: fra en forelesningssal. Ryggen til mange mennesker og et lerret
Det var trangt om plassen til tross for at det var opptil 15 parallelle sessioner å velge mellom.

Det mest inspirerende innlegget

Det var mange fine innlegg, men spesielt et var ut over det vanlige. Nathalie Olijslager, Program Director for UN 2023 Water Conferance hadde et Key Note foredrag som opplegget til UN 2023 Water conferance, som på forbilledlig vis satte vann og vannressurser på dagsordenen i et globalt, lokalt og dagligdags perspektiv.

Ut over dette var vår hovedinteresse innlegg som var relatert til vannforsyning, modellering og lekkasjekontroll. Også her fant vi flere interessante innlegg. Blant annet rundt «Digital Twins» som i praksis er en modell koblet parallelt med virkeligheten (online-modell). Noe vi ønsker å etablere for GVDs hydrauliske modell for vann så snart vi er ferdige med oppdatering av slokkevannskartet.

Underveis deltok vi på felles middag for norske deltagere, og det var god deltagelse fra Norge (100+ deltagere).

Konferansen ble avsluttet med en felles Gallamiddag, som ble avholdt i en av slakterhallene i Københavns tidligere kjøttmarked. Gallamiddagen ble avsluttet med et engasjerende band, som klarte å dra omtrent hele IWA ut på dansegulvet.