Publisert 7. juni 2021

Program sommerseminar

Tradisjonen tro inviterer GVD til sommerseminar for ansatte i GVD kommunene. Denne gangen er det datasikkerhet, spennende regionale prosjekter og status for GVDs revitalisering som står på programmet.

Tid: torsdag 17. juni kl. 12.00-15.00 på Teams.
Send en epost til ragnhild.leirset@glitre.no om du ønsker å mede deg på ved å få tilsendt møteinvitasjonen.

12.00 Første økt

Datasikkerhet, sikkerhetskultur, hvordan bygge en bedre sikkerhetskultur rundt datasikkerhet med eksempel fra hendelsen i Drammen og andre som har vært utsatt for angrep.

Ordstyrer: Lene Veraas

Er god vannforsyning truet av digitaliseringen?
Digital sårbarhet og tiltak for å redusere denne.

Det har vært en sterk drivkraft i mange år å digitalisere det norske samfunnet og viktig samfunnsinfrastruktur. Digital teknologi gir stor nytteverdi og mulighet for bedre tjenester, men digitaliseringen kommer med en risiko som følge av økt kompleksitet, mangel på transparens og tilknytning til et internett der også global kriminalitet opererer.  Å redusere risikoen krever høy grad av profesjonalitet på sikkerhetsarbeidet i alle ledd.

Ved Janne Hagen, Spesialrådgiver Beredskapsseksjonen, NVE

Cyberangrep på Volue – et angrep i verdikjeden til vannbransjen.

Hva hendte? Hvordan hadde vi forberedt oss og hvor går veien videre i felleskap?

I mai ble Volue utsatt for et cyber-angrep, noe mange kommuner fikk erfare på en eller annen måte da Gemini VA ikke leverte kart og andre tjenester som de pleier. 

Ved Reidar Øye og Jon Røstum, Volue

Spørsmål og pause

Hva skjedde da vann og avløp i Drammen kommune ble hacket og hvordan håndterte de det.

I februar ble Drammen kommune utsatt for et hackerangrep på en mindre del av infrastrukturen for vann og avløp. Saken er nå under politietterforskning.

Ved Per Holmen, avdelingsingeniør Drammen kommune

Erfaringer fra Drammen og andre virksomheter som har hatt hackerangrep

Atea har et «Incident Respons Team» som rykker ut når kommuner og andre bedrifter har opplevd angrep på IKT-infrastrukturen. Hvordan har virksomhetene opplevd dette, hvordan går de frem for å rydde opp og ikke minst unngå nye angrep. Finnes det noen gjengangere som gjør systemet sårbart?

Ved Robert Duedahl, sjef konsulent Atea

Diskusjon i grupper. Pause

Bilde: En mann står ved et skap der en dør er åpen.
Robert Haugan, rørlegger hos Drammen Rørservice er godt fornøyd med Vannmålerkiosken. Foto: Lier VVA

13.40 Andre økt

Spennende og innovative prosjekter i regionen

Ordstyrer: Vidar Gustavsen

Modellbasert prosjektgjennomføring – Hvordan kan kommunen også delta?

Hva går denne metodikken ut på, fordeler og utfordringer, samt noen verktøy og praktiske eksempler på hvordan man kan benytte modeller aktivt i sitt arbeid.

Hvordan jobbe og benytte digitale samhandlingsverktøy for å vurdere og kontrollere prosjekterende BIM-modeller med hensyn til VA? Med en stadig mer kompleks infrastruktur som skal bygges og med mange aktører på banen er det helt essensielt at man koordinerer og finner gode løsninger i fellesskap ved å benytte seg av BIM og en god metodikk. BIM har vært forbeholdt prosjekterende, men i den siste tiden har også entreprenører fått øynene opp for dette. Nå er det vel på tide at kommunen også tar mer del i modeller i sitt arbeid.

Ved Martin Stensland, Prosjektansvarlig Vann og vannmiljø Asker kommuner

Innovativ husvannmålerkiosk i Lier

En liten verdensnyhet

Husvannmålerkiosken vil effektivisere hverdagen for rørleggere, forenkle saksbehandlingen for Lier VVA og derved gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Ved Anders Onshuus, Leder utvikling, kunde og kvalitet i Lier Vei, vann og avløp KF

Beregning av bærekraftig lekkasjenivå for kommuner i GVD og GVD

Norsk vann har i sin i sitt forslag til Nasjonal Bærekraftstrategi, foreslått at kommunene utreder hva som er et bærekraftig lekkasjenivå, og de har med Rapport 239 foreslått en metodikk for dette.

Våren 2021 har GVD i samarbeid med Envidan gjennomført utredning av bærekraftig lekkasjenivå i henhold til rapport 239 for 5 av kommunene i GVD og for GVD som helhet.

Ved René A. Dupont, leder GVD-driftstøtte

Pause

Sikrere vannforsyning + kraftproduksjon

Glitrevannverket har lagt ny rørledning fra Landfalltjern vannbehandlingsanlegg til Øvre Åssiden høydebasseng. Prosjektet gjennomføres primært for å sikre tilfredsstillende drift og vedlikehold av Åssiden høydebasseng etter dagens standard. Når vannet likevel fosser nedover i de nye rørene, gir tiltaket en tilleggseffekt med muligheten for produksjon av ren, grønn elkraft.

Ved Marius Asheim, daglig leder Glitrevannverket

FriDA-prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å etablere og få erfaring med leverandørenes SaaS-løsninger som skal gi enklere tilgang til og bruk av informasjon/data som i dag ligger i kommunens «driftskontrollsystem» for vann og avløp.

Ved Eivind Fredrik Dalevold, Asker kommune

14.40 Tredje økt

Status strategiprosess GVD.

GVD er inne i en prosess med å revitalisere innholdet i samarbeidsprogrammet.

GOD SOMMER!