Publisert 21. september 2022

Stilling ledig: Master/sivilingeniør til hydraulisk modellering av vann-nett

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har ledig en spennende stilling innen drift og vedlikehold av hydrauliske modeller og utføring av ulike beregninger. GVD er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver. På sikt kan stillingen utvides med andre oppgaver.

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har ledig en spennende stilling innen drift og vedlikehold av hydrauliske modeller og utføring av ulike beregninger. GVD er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver. På sikt kan stillingen utvides med andre oppgaver.

GVD benytter DHIs Mike Urban for hydraulisk modellering av ledningsnettet for vann for samarbeidets deltagere. I tillegg benyttes ESRIs GIS produkter til forvaltning av ledningsnett.

Vi utvikler innovative løsninger og analyser for GVD. Flere av våre løsninger og analyser er gitt nasjonal oppmerksomhet. Vi kan derfor tilby vår nye medarbeider spennende, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver.
Stillingsprosent: 100%

Arbeidsoppgaver:

 • Drifte og vedlikeholde de hydrauliske modellene.
 • Sikre at modellen er ajour med de nyeste data.
 • Slokkevannsberegninger
 • Hydraulisk modellering av ulike scenarier for vannforsyning.
 • Arbeid med produksjon av webbaserte temakart og analyser relatert til modellering.
 • Veilede og bistå interne og eksterne brukere i Water Net Advisor
  (Nettbasert modell verktøy)
 • Delta i ulike nettverk i GVD.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad/sivilingeniør, fortrinnsvis innen Vann og miljøteknikk.
 • God kjennskap til verktøy som: Mike Urban, Water Net Advisor, ArcGIS Pro, Portal for ArcGIS vil være en fordel.
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke, men noe arbeidserfaring innen vann og avløp vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Godt humør
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Ansvarsbevisst, nysgjerrig og engasjert
 • Målbevisst, handlekraftig og løsningsorientert
 • God til å arbeide selvstendig og strukturert, men også en god lagspiller

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver som setter spor i bransjen.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag / fleksibel arbeidstid
 • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

Kontaktinformasjon:
René Astad Dupont, Leder GIS og Driftsstøtte i GVD, rene.astad.dupont@glitre.no / 99 25 87 97

Søknad:
Søknaden sendes til: post@glitre.no og merkes «hydraulisk modellering»
Søknadsfrist: 2.10.2022
Tiltredelse 1.1.2023 eller etter nærmere avtale

Arbeidssted:
Dråpen 20
3036 Drammen
Arbeidsgiver: Glitrevannverket IKS

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver og programmets administrasjon er samlokalisert hos dem. Glitrevannverket har 23 ansatte, hvorav 8 jobber for GVD. Hovedoppgaver for GVD-administrasjonen er koordinerende ansvar for samarbeidsprosjektene i GVD, driftsstøtte innen GIS/analyse, hydraulisk modellering av vann og avløp samt lekkasjekontroll.