Vannkvalitet

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Når du skrur på kranen hjemme for å ta deg et glass vann vil du at vannet skal smake godt, se klart ut, være luktfritt og trygt å drikke. Det er kravet til norsk drikkevann.

I Norge har vi en egen forskrift,  «Drikkevannsforskriften«, som har strenge krav til kvaliteten på vannet vi drikker. For å sikre at drikkevannet oppfyller kravene, tas det jevnlig vannprøver etter et vannprøveprogram utarbeidet etter krav fra myndighetene.

Sjekk drikkevannet ditt

I kartet får du en oversikt over vannbehandlingsanlegg og vannprøvepunkt i Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Frogn. Zoom inn på ønsket område og få informasjon om resultater av vannprøver tatt av drikkevannet. 

Vannbehandlingsanleggene er markert med en stor rød ring med bølger inni. Trykk på ringen og du får resultater av alle vannprøver fra dette vannbehandlingsanlegget tatt ute på ledningsnettet. Når det står en ring med ett tall i er det antall prøvepunkter for vann fra dette vannbehandlingsanlegget. Hvert enkelt prøvepunkt er markert med en liten ring. Trykk på en slik ring og du får resultater av vannprøvene tatt på dette ene punktet.

I am a tooltip for a hotspot


Vannprøver

Vannet du får i kranen blir renset på et vannbehandlingsanlegg. Både på anlegget og ute på ledningsnettet blir det regelmessig tatt vannprøver for analyse på ulike parametere Dette er parametere som for eksempel bakterier, pH, farge, turbiditet, og metaller.

I tillegg tar vi også prøver for en del andre analyser som ikke presenteres her. Har du behov for mer informasjon om vannprøveresultater, eller har spørsmål om drikkevannskvaliteten, ta direkte kontakt med kommunen.

Ved unormale prøver

Dersom det foreligger unormale drikkevannsprøver, iverksetter vi tiltak etter grad av alvorlighet.

Hvilke vannbehandlingsanlegg får jeg vann fra?

På kartet under kan du finne hvilke vannbehandlingsanlegg du sannsynligvis  får vannet ditt fra. Kartet er ikke hundre prosent nøyaktig og forsyningen kan variere avhengig av forskjellige forhold.

For mer informasjon om vannbehandlingsanleggene Sylling, Kleivdammen, Landfall og Røysjø se Glitrevannverkets hjemmeside. For øvrige vannbehandlingsanlegg gå til gjeldene kommune.

Misfarget vann

Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet.

Hva gjør jeg ved misfarget vann? La kaldtvannet renne til det er klart. Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt.

Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.

Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen. Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.

Hvorfor misfarget vann?

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de bes stenge hovedstoppekrana.

En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet. Dette kan skyldes stort vannforbruk ved for eksempel ved lekkasje eller brann.

Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs.

Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann.