Informasjonsmateriell

Det sier mye om kvaliteten på norsk drikkevann at det kan tappes rett fra springen og selges som et luksusprodukt i andre deler av verden. God vannbehandling og god vannkvalitet står sentralt i alle næringer hvor Norge er ledende internasjonalt, som sjømat, skipsfart og offshore.

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært dyktige medarbiedere bak. GVD har en egen arbeidsgruppe som har ansvaret for at denne informasjonen skal nå ut til alle.

Se Godt Vann Drammensregionens side på Facebook.

Faste aktiviteter

  • Rundt 22. mars: Vi sender ut pressemeldninger med nyheter fra GVD programmet. 22. mars er det Verdens Vanndag. Denne dagen markerer vi på flere måter.
  • Høst: Kampanje «Bæss, tiss, dopapir» 
  • Jul: Kampanje «Fettvett«