Publisert 18. mars 2024

Vannet vårt – bruk det fornuftig og vern om det

22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden i regi av FN. Årets tema er «Vann for fred». Men hva har vann med fred å gjøre? Tilgangen til rent vann kan utløse konflikter, men også skape fred. Sammen må vi beskytte og bevare vår mest dyrebare ressurs til best for alle.

Skjev tilgang til livsviktige goder vil alltid være kime til konflikter og uro. Sånn er det også med vann, den kanskje viktigste ressursen vi har. Disputter over vannkilder utløser konflikter og vannkilder blir mål i kriger. Og i pågående konflikter, er vann – eller mangel på vann – ofte en kritisk faktor som forsterker nøden.

Så viktig er vann at FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Men per i dag mangler hver fjerde av jordens innbygger tilgang til sikkert drikkevann.

Hva med oss i Norge?

Vi er vant til forutsigbarhet og fred, og til ubegrenset tilgang til rent vann, rett fra springen. At rent vann skal bli en mangelvare og gi grobunn til konflikt er ikke noe vi tenker på. Men om vi tenker på hvor mange ganger vi er avhengig av vann i løpet av en dag for å ha et godt liv, så er det ikke utenkelig at de som ikke har fri tilgang syns det er verdt å kjempe for.   

Dette er tanker som har rykket nærmere på grunn av faktorer som er utenfor vår kontroll. Vi skal ikke gå rundt og være redde, men verden ser annerledes ut nå enn for bare få år siden. Det å sikre trygt vann har kommet lengre fremme i bevisstheten og vi er mer opptatt av hvordan vi skal bruke og verne om vannet vårt på en god måte.

Egenberedskap og vern av kildene

Klimaet er i endring og mer uforutsigbart enn før. Det kan bety lengre tørkeperioder, eller store nedbørsmengder. Store nedbørsmengder kan vaske med seg forurensninger om det finnes i nedbørfeltet. Det å verne om vannkilder og nedbørfelt er derfor viktigere enn noen gang. Man kan si at det å verne om vannkildene og holde nedbørfeltene rene er egenberedskap for samfunnet.

Hva annet enn å verne om vannkildene kan den enkelt gjøre? Svaret er at alle kan og bør gjøre litt. I hverdagen kan vi være bevisste på vannforbruket, ikke sløse med en så livsviktig ressurs. Tenke oss om før vi lar vannet renne – når vi pusser tenner, lar sprederen stå, dusjer et kvarter på morgenen. Lag gode vaner, så er de innarbeidet neste gang det kommer en langvarig tørkeperiode, da er samfunnet mer robust.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler alle husstander å ha minimum ni liter vann per person i beredskapslageret. DSBs hjemmesider gir råd om riktig lagring av vannet. Dette handler ikke bare om katastrofetenkning og å forberede seg på det verste, men er en sikkerhet for alle situasjoner som kan medføre et lengre bortfall av rent vann.  

Bruk vann og nyt det – men bruk det fornuftig og vern om det.