Publisert 16. november 2021

Øvelse, øvelse, øvelse «Datatrøbbel»

Det blir høy puls når man får melding om at man ikke kommer inn på driftskontrollen, det eneste man får åpnet er et brev med krav om løsepenger. Dette opplevede alle Godt Vann Drammensregionens kommuner og Glitrevannverket. Heldigvis var det bare en øvelse, og etterpå har alle muligheten til å være litt bedre rustet om det skulle skje i virkeligheten.

På onsdag gjennomførte alle GVD kommunene og Glitrevannverket en øvelse med utgangspunkt i samme mal for øvingsdirektiv og dreiebok. Som navnet på øvelsen tilsier, var dette en IKT øvelse der driftskontrollen og til tider alt annet også falt ut.

Hensikt med øvelsen var at virksomheten skulle øves på hvordan en IKT hendelse på driftskontrollen til VA skal håndteres på kort og lang sikt, og hvordan forsvarlig drift opprettholdes ved en slik hendelse.

Målet med øvelsen var at kommunens IKT avdeling får bedre kjennskap til hvordan de blir involvert ved en slik hendelse og har god samvirke med VA under en hendelse. Driften er tryggere på hvordan sikker drift opprettholdes uavhengig av driftskontroll og planverket er oppdatert.

«Dette var skikkelig gøy! Godt utenfor både komfortsone og kompetanseområde, gode forhold for mye viktig læring med andre ord». Asker

Gjennomføringen

Alle virksomhetene tok utgangspunkt i de samme malene og tilpasset sin organisasjon. Det ble derfor blant annet litt ulikt hvem som var målgruppe for øvelsen. Noen fikk involvert kommunens beredskapsledelse, IKT avdeling og VA, andre IKT avdelingen og VA og noen oppdaget at det er svært sårbart når det er en på IKT i kommunen og vedkommende er syk.

«Jeg syns det er kjempe fint å ha sånne øvelser og gleder meg allerede til neste!» Modum

Tilbakemeldingen fra alle var at øvelse som vanlig var nyttig. Det var ikke øvd på dette tidligere og det ble derfor mange gode læringspunkt å ta med for å bedre planverket og også gjøre tiltak som vil være sannsynlighet- og konsekvensreduserende. Det er den store jobben som begynner nå.

«Dette var lærerikt!» – både digitaliseringsleder og beredskapskoordinator Holmestrand

Noen første evalueringspunkter

o Logging ved hjelp av CIM fungerte veldig bra og ga mulighet til å følge med, mer eller mindre live.
o Samhandling i de ulike teamene fungerte bra, og det var gode refleksjoner på tvers av fag.
o Det sitter mye kunnskap og erfaring hos personalet, men det må øves mer på at instrukser hentes frem og følges.
o En vaktleder blir fort veldig opptatt i en slik hendelse. Det bør tilegnes en egen ressurs for logging i hendelser av dette kaliberet.
o Nødradioer er gull når mange skal informeres samtidig
o Mange nyttige innspill til aksjonsplaner innen IKT.
o Informasjon ut til ansatte kan bli bedre og mer effektiv.
o Oppdaterte prosedyrer osv. må være tilgjengelig på papir.


«Her var det mange gode læringspunker for kommunens beredskapsleder» Lier