Publisert 12. april 2021

Teknologipresentasjoner

14. og 15. april presenterte 29 bedrifter fra Vannklyngen SWN, sine teknologiske løsninger for vannbransjen. Presentasjonene er nå tilgjengelig.

GVD og Vannklyngen Smart water Norway har inngått en intensjonsavtale med formål om økt innovasjon, samarbeidsprosjekter, kompetanseutvikling, informasjonsutveksling og øke fokus på bærekraft og vannforvaltning.

Som ett ledd i å bli bedre kjent med hverandre og våre virksomheter har Asker kommune på vegne av GVD kommunene, presentert Asker kommunes kunnskapsgrunnlag for temaplan Vann og vannmiljø.

Onsdag 14. og torsdag 15. april gjennomførte Vannklyngen SWN teknologipresentasjoner fra sine medlemsvirksomheter. På det meste var det ca. 45 deltakere samtidig og totalt sett hadde ca. 70 stykker vært innom arrangementene begge dagene.

Presentasjonene er tilgjengelig

Her er link til alle presentasjonene de to dagene. Programmet for innleggene står lengre ned på siden.

Onsdag 14.04 før pausehttps://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/04/01_14.apr_Teknologipresentasjoner.pdf

Onsdag 14.04 etter pausehttps://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/04/02_14.april_Teknologipresentasjoner.pdf

Torsdag 15.04 før pausehttps://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/04/01_15.apr_Teknologipresentasjoner.pdf

Torsdag 15.04 etter pausehttps://vannklyngen.no/wp-content/uploads/2021/04/02_15.apr_Teknologipresentasjoner.pdf

Presentasjonsprogram 14. april

Kl.slett14.apr.Tema
09.05-09:15VA visjonPlanlegging, heldigital temaplan
09:15-09:25Infotiles ASDigitalisering og datafangst
09:25-09:35Colifast ASVannforsyning, sensorikk
09:35-09:45Sea-Lix ASVannforsyning, sensorikk
09:45-09:55Moss Hydro ASVannforsyning, sensorikk
09:55-10:05Pemac ASVannforsyning, sensorikk
10:05-10:15Trilobite ASVannforsyning, sensorikk
10:15-10:25Techni ASVannforsyning, sensorikk
10:25-10:50Pause, mingling, samsnakk, spørsmål
10:50-11:00Intoto ASVannforsyning, sensorikk, vannmiljø
11:00-11:10Teta VannrensingVannforsyning, rensing
11:10-11:20Fuglesangs ASVannforsyning, pumpeteknologi
11:20-11:30Coleapri ASVannforsyning, pumpeteknologi
11:30-11:40Aiwell Water ASFlom og overvann
11:40-11:50Miljø- og Fluideteknikk ASFlom og overvann
11:50-12:00Kjeldaas ASFlom og overvann, no dig
12:00-12.30Frivillig runde med spørsmål og diskusjon 

Presentasjonsprogram 15. april

Kl.slett15.apr.Tema
09.00-09:05Britt ønsker velkommen 
09.05-09:15ScanWater AS/Malte WinjeBeredskap,
09:15-09:25W. Giertsen ASTilstand på ledningsnettet
09:25-09:35Norsk Wavin ASTilstand på ledningsnettet
09:35-09:45Pipelife Norge ASTilstand på ledningsnettet, digitalisering
09:45-09:55Guard Automation ASDigitalisering, automasjon
09:55-10:05Biovac ASAvløp
10:05-10:15Biowater Technology ASAvløp
10:15-10:25Hias How2OAvløp
10:25-10:50Pause, mingling, samsnakk, spørsmål
10:50-11:00PumpemodulAvløp
11:00-11:10Cipax ASAvløp
11:10-11:20Inrigo ASVannforsyning, avløp
11:20-11:30Filtralite ASVannforsyning, Avløp
11:30-11:40Kruger KaldnesVannmiljø, vannbehandling
11:40-11:50Aquateam COWI ASForskning
11:50-12:30Frivillig runde med spørsmål og diskusjon