Publisert 24. mars 2021

Vannledningsbrudd i vente

En kald vinter med dyp tele har gitt utfordringer på både kommunale og private vannledninger. På det kommunale nettet har det den siste tiden vært ekstra mange vannledningsbrudd og lekkasjer. Det forventes at det kommer flere etter hvert som telen går.

En kald vinter med dyp tele har gitt utfordringer på både kommunale og private vannledninger. På det kommunale nettet har det den siste tiden vært ekstra mange vannledningsbrudd og lekkasjer. Det forventes at det kommer flere etter hvert som telen går.

Det har vært en krevende vinter for vann- og avløpsavdelingene i kommunene, og for mange privatpersoner også. Uvanlig lang kuldeperiode og ikke spesielt mye snø har ført til at telen har gått dypere enn den pleier. Kommunen har mottatt mange publikumshenvendelser om private vannrør som fryser og trøblete avløpskummer. På kommunenes egne rør har det dukket opp flere store lekkasjer.

Det er ganske sannsynlig at vi vil oppleve flere lekkasjer på det kommunale vannledningsnettet etter hvert som det blir varmere og telen går. De ulike jordmassene tiner ulikt, og dette kan gi bevegelse i jorda. Er det allerede svakheter i et rør kan bevegelsene i jordmassene som ligger rundt røret forårsake ledningsbrudd.

Vi oppdager en lekkasje enten ved at det kommer opp vann et sted, at vi ser et stort hopp i vannforbruket i et område, eller fordi noen minster vannet. Det kan også oppdages ved en høy suselyd fra kummer. Hører du en slik suselyd, så er det fint om du melder fra til kommunen.

Lekkasjelytting

For å finne lekkasjene, er det i enkelte tilfeller nødvendig å stenge av vannet i ulike soner for å se hvordan vannforbruket endrer seg. For å gi innbyggere minst mulig ulemper, foregår dette ofte om natten. I tillegg til å overvåke endringer i vannforbruket, brukes det lytteutstyr for å høre hvor det er vannsus. Dette er et krevende detektivarbeid, og helt nødvendig for at kommunen skal vite hvor de skal grave opp for å få tettet lekkasjen. Kommunene i Drammensregionen har ett felles lekkasjekontroll-team som er spesialister på å finne lekkasjer.

Egenberedskap er viktig    

Når det oppstår brudd og lekkasje på en kommunal ledning, kan det føre til ulemper for innbyggere. For det første kan du risikere å miste vannet, både som en direkte følge av selve lekkasjen, eller fordi kommunen er nødt til å stenge av vannet mens reparasjonsarbeidet pågår. Det kan også oppstå forbigående problemer med misfarget vann.

En lekkasje kommer ofte brått og uventet, kanskje akkurat mens du pusser tenner? Da kan det være lurt å ha en flaske eller to med vann i kjøleskapet. Det smaker jo uansett godt med kaldt vann og det kan være redningen om du står der uten vann i springen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle innbyggerne oppbevarer ni liter vann per person i husholdningen som en beredskap i tilfelle vannet plutselig blir borte. Dette kan du lese mer om på nettsiden sikkerhverdag.no.

Private ledninger

Stikkledningene fra offentlig ledning og inn i boliger er private. Kommunen kan bistå med å avklare om lekkasjen er på den kommunale eller på den private ledningen. Om lekkasjen er på den private vannledningen anbefaler vi at du tar kontakt med rørlegger, eller den som har driftsansvar for boligen du bor i for å få reparert lekkasjen.

Kronikk av ledere av vann og avløpsavdelingene:
Tomm Kristiansen Modum kommune, Vegard Knutsen Øvre Eiker kommune, Live Johannessen Drammen kommune, Vidar Gustavsen Lier kommune, Kari Ekerholt Asker kommune og Jørgen Andersen Holmestrand kommune.