Rekruttering

VANN – Verdens viktigste ressurs! 

Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Vi er med på å løse verdens viktigste utfordring; rent og trygt vann til alle. Både i Norge og resten av verden. Her trengs mange nye arbeidstagere i årene som kommer. Vi vil gjerne ha deg med på laget enten du er fagarbeider eller akademiker. 

jobbemedvann.no finner du mer om utdanning innen vannbransjen. 

Nettsteder om vann: 

Tre menn jobber sammen

Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Vi er med på å løse verdens viktigste utfordring; rent og trygt vann til alle.

22. mars Verdens vanndag 

Tema 2024: Vann for fred! 


Aktivitetsforslag tilpasset 4. trinn:  

  1. Film fra Glitrevannverket om «Vannets vei fra kilde til kran». Glitrevannverket leverer vann til Drammen, Lier og deler av Asker og Holmestrand kommuner.
  2. Bingobrett– klarer du fire på rad, eller kanskje hele brettet? Lykke til!
  3. Presentasjon om vann. Passer for 4. klasse.
  4. Filmmanus for å lage en egen dramatisering av vannets vei fra kilde til kran. Under kan du se film laget av 5 klasse Hegg skole.
  5. VannKahoot, med forslag til spørsmål og svaralternativer. 

 

tegning: Jordkloden og tekst Verdens vanndag

Vannets kretsløp går og går

Vann er verdens viktigste ressurs. Nok rent vann er ingen selvfølge, selv i Norge, det er avhengig av en avansert teknologisk bransje som stadig trenger nye dyktige medarbeidere.

GVD har utarbeidet oppgaveark om vannets kretsløp som vi ønsker alle hjertelig velkommen til å bruke.

Last ned illustrasjon av vannets kretsløp (JPG)

1. Historikk

Mennesket er avhengig av vann! Nå og til alle tider. I gamledager ble vannet først og fremst hentet direkte fra bekker, elver og andre ferskvannsforekomster.

Menneskene lærte seg tidlig kunsten å bygge brønner, men det var først ved større samlinger av mennesker i tettbebyggelser og byer at vannforsyning ble mer utviklede forsyningsanlegg.

2. Vann – spiren til nytt liv

«Uten mat og drikke duger helten ikke» er det et ordtak som lyder. Alle vet at vann må vi ha for å leve. Vann er faktisk den viktigste kilden for liv. Uten dette grunnleggende element hadde det ikke eksistert liv i det hele tatt på jorden.

På grunn av store høydeforskjeller har vi ofte høyt vanntrykk i ledningsnettet. Noen ganger høyere enn nødvendig. Et normalt godt vanntrykk for husholdningsbruk ligger mellom 1,5 og 3 bar. Det er derimot ikke unormalt å oppleve vanntrykk i forsyningsnettet helt opp til 9 bar.

GVD jobber med å identifisere områder/soner med høyt trykk som med enkle grep kan reduseres. Også variasjon i trykk er uønsket. Derfor skal trykkvariasjoner identifiseres og om mulig stabiliseres.

3. Drikkevannskilder

Drikkevann kan hentes både fra overflatevann- og grunnvannsforekomster.

Vann som samler seg i bekker, elver, tjern og innsjøer kalles med et fellesbegrep for overflatevann.

Foto: Per Fjordvang

4. Vannkvalitet

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel.

Når du skrur på kranen hjemme for å ta deg et glass vann, vil du at vannet skal smake godt, være luktfritt og ikke være helsefarlig å drikke. Drikkevannet blir kontrollert regelmessig for å sikre at vannet har god kvalitet.

5. Vannbehandling og vannrensning

De beste vannkildene er de som er beskyttet mot menneskelig aktivitet.

Når vannkilden er lite utsatt for forurensninger kan vannbehandlingen være enkel. Hvilke vannbehandling man velger er er avhengig av vannkildens kvalitet.