Publisert 23. november 2021

Juleseminar 9. desember – innlegg

Bli med på GVDs tradisjonsrike juleseminar. Et stikkord for seminaret er «det grønne skiftet» og hvordan få inspirasjon av hverandre til klimasmarte løsninger. Status om revitaliseringsarbeidet som foregår i GVD blir det også. Og ikke minst er dette en møteplass for engasjerte medarbeider i vannbransjen fra de seks samarbeidskommunene og Glitrevannverket.

Det er mange spennende prosjekter, tanker og refleksjoner rundt klima, miljø og bærekraft. Tusen takk til alle foredragsholdere for at dere delte med oss godt over 60 deltagere som var innom.

Innleggene legges ut fortløpende under tittel for foredraget:

12.00    Velkommen og Status GVD revitalisering

Programstyret i GVD med involvering fra flere, har gjennom det siste året jobbet med å revitalisere GVD. Jobben er enda ikke ferdig, men en foreløpig status har vi.  

ved Marius Asheim Glitrevannverket IKS, leder av programstyret

12.15    På vei mot utslippsfrie prosjekter  

Tanker og refleksjoner rundt muligheten for mer klimanøytrale prosjekter innen VA.

ved Per Øystein Funderud, Asker kommune  

12.30    Utslippsfri byggeplass på Nesøya

Asker kommune sammen med rammeavtalepartner Aktiv veidrift er i gang med sitt første prosjekt der elektriske maskiner og utstyr blir brukt. Prosjektet er Enova-støttet. Vi deler tips og råd fra prosjektet både fra planleggingsfasen og nå i gjennomføringsfasen.

ved Kristine Iversby, Asker kommune og Jan Ask Levik, Aktiv veidrift

13.00    Miljøarbeidet i Drammen kommune og massehåndtering i VA-prosjekter

Status for miljøarbeidet i Drammen kommunes anleggsprosjekter. Massebruk og redusert massetransport er identifisert som et viktig innsatsområde for å redusere klimagassutslipp i VA-prosjekter. Hvorfor er det pekt på dette og hvilke konkrete grep kan gjøres i prosjekter.

ved Hege Sølvernes Sandnes, Drammen kommune

13.15-13.30 Pause

13.30    Kraftproduksjon i vannforsyningen

Det er spennende tider for Glitrevannverket. Et nytt rørstrekk er satt i drift og skal bidra til sikrere vannforsyning til Drammens befolkning. En bieffekt er produksjon av grønn, ren elkraft.

Ved Dag Runar/ Mårten, Glitrevannverket IKS

13.45    Hokksund renseanlegg, samspillsentreprise

Litt om bakgrunn og forhistorie, valg av entrepriseform, og hvor langt vi er kommet.

ved Kim Karlsen, Øvre Eiker kommune

14.05    GVDs analyse sky og generell status fra GVD driftsstøtte

DIMS fases ut, det nye systemet analyse sky fases inn. Lekkasjekontrollen er helt avhengig av vannmålere og soner og system for å overvåke disse. Det nye systemet er operativt i den daglige lekkasjekontroll, og har allerede vist sin nytte ved flere anledninger.

Generell status: Utilis – lekkasjekontroll med satellitt, nytt innen loggere, modellering, bærekraftig lekkasjenivå og kanskje litt GIS.

ved René A. Dupont, leder driftsstøtte GVD

14.35    Oppsummering

14.45    GOD JUL

Bilde: vannrør ligger stablet
Vannrør som også skal være rør i kraftproduksjon.