Du er her: Nyheter» 2018

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Stor oppslutning om heldagskurs i krisehåndtering.

27.04.2018

«Hvor galt kan dette gå?» Dette var overskriften på «Kurs i krisehåndtering» som Godt Vann Drammensregionen (GVD) inviterte til 24. april i år. Det var tydelig at temaet traff godt, for heldagskurset var raskt fulltegnet med flere på venteliste.

Les mer »

Åpent hus med foredrag: Mitt liv i verdens beste jobb gjennom 29 år i Drammen kommune.

25.03.2018

Dag Lauvås er et kjent og kjært navn for alle som jobber med vann og avløp i regionen. Det er ikke å rart for gjennom 29 år har han vært involvert i utallige prosjekter i regi av Drammen kommune og GVD. Nå flytter han tilbake til Grenlands-området der han kommer fra, og Skien kommune vil nyte godt av hans kjempe kompetanse. Men før han slutter kan du høre han fortelle litt løst og fast om utviklingen og alt som har skjedd i disse 29 årene.

Les mer »

Godt og nok vann i Drammensregionen.

22.03.2018

På verdens vanndag 22. mars har vi grunn til å feire. Befolkningen øker, men det samlede uttaket fra vannkildene til kommunene i Godt Vann Drammensregionen (GVD) har siden 2010 gått ned. I 2017 hadde vi det laveste vannuttaket på 17 år. Hovedårsaken til dette er aktiv lekkasjekontroll og fornyelse av vannledningsnettet.

Les mer »

Kahoot på verdens vanndag 22. mars

15.03.2018

Lyst til å markere verdens vanndag i lunsjen 22. mars? Hva med å ta vår vann Kahoot!

Les mer »

Kurs i krisehåndtering tirsdag 24. april

09.03.2018

Nettverk for sikkerhet og beredskap inviterer til heldagskurs i krisehåndtering med fokus på temaene proaktiv stabsmetode og krisekommunikasjon. La ikke denne sjansen til kompetanseheving innen et krevende og viktig fag gå fra deg.

Les mer »

Driftsoperatørfagtreff avløp 2-3 mai

01.03.2018

Program og påmelding til årets driftsoperatørfagtreff er er nå klar. Befaring på Tau renseanlegg og god mulighet for kompetanseutveksling både på kvelden og i møterommet. Velkommen!

Les mer »

Åpent hus med foredrag: Overvann og dimensjonering for ekstremvær

08.02.2018

Må vi ikke bygge hus og infrastruktur som tåler å stå ute, dvs som ikke ødelegges av ekstremvær? Christen Ræstad, engasjert vanningeniør, reflekterer rundt tema og hvordan kommunene skal gripe dette an. I samarbeid med Godt Vann Drammensregionen (GVD) inviteres det hermed til åpent møte i Fadis VA-skole del 3.

Les mer »

Nytt fra GVD

11.01.2018

Vi som er ansatt for å jobbe i Godt vann Drammensregionen (GVD) er på en måte kollegaer med alle som jobber med vann- og avløp i kommunene og Iks`ene som er med i samarbeidsprogrammet. Samtidig jobber vi litt på siden. Da er det ikke så greit å holde oversikt over hvem vi er og hva vi driver med. I 2017 fikk vi til og med 2 nye kollegaer og en kollega fikk nye arbeidsoppgaver.

Les mer »

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte