Aktuelt

Bilde: hender som holder vann, tekst Verdens vanndag. Bruk vann og nyt det - men bruk det fornuftig og vern om det

Vannet vårt – bruk det fornuftig og vern om det

22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden i regi av FN. Årets tema er «Vann for fred». Men hva har vann med fred å gjøre? Tilgangen til rent vann kan utløse konflikter, men også skape fred. Sammen må vi beskytte og bevare vår mest dyrebare ressurs til best for alle.

Bilde: Dame står ved en plakat/poster

Reisebrev fra World Water Congress

11-15 september var Runa A. Mathisen og René A. Dupont på IWA’s World Water Congress & Exhibitionble 2022, den største IWA konferansen noen gang. De stilte med en poster som GVD har utarbeidet i samarbeid med Volue. Posteren omhandler fordeler og ulemper ved Volues nye verktøy «Water net analyser», et nytt produkt for GIS-nær modellering som GVD er med på å teste. Med opptil 15 parallelle sessioner om dagen var det mye inspirasjon å hente.

Stilling ledig: Master/sivilingeniør til hydraulisk modellering av vann-nett

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har ledig en spennende stilling innen drift og vedlikehold av hydrauliske modeller og utføring av ulike beregninger. GVD er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver. På sikt kan stillingen utvides med andre oppgaver.

Bilde: viser en graf med to topper

Lekkasjekontrollen pilot for ny teknologi

Lekkasjekontrollen i GVD har vært pilot for testing av ny teknologi basert på Narrow Band IOT (NB-IOT) og resultatene er veldig gode. De mener dette muligens er det største framskrittet innen lekkasjesøk på mange år, og er klare for å ta det ytterliggere i bruk.

Bilde: to champagneglass med vann

Juleseminar 9. desember – innlegg

Bli med på GVDs tradisjonsrike juleseminar. Et stikkord for seminaret er «det grønne skiftet» og hvordan få inspirasjon av hverandre til klimasmarte løsninger. Status om revitaliseringsarbeidet som foregår i GVD blir det også. Og ikke minst er dette en møteplass for engasjerte medarbeider i vannbransjen fra de seks samarbeidskommunene og Glitrevannverket.

Bilde: en hånd trykker på spyleknappen til do

Hvem bryr seg vel om toalettet?…

…3,6 milliarder mennesker gjør det. Fordi de ikke har ett. Vi burde alle bry oss mer om toaletter. Du som har god tilgang til toalett i hverdagen, skjenk det gjerne en takknemlig tanke på Verdens toalettdag 19. november. Livet uten er nemlig skittent, farlig og uverdig.

Bilde: forsiden til et dokument med bilde av en PC, tekst Datatrøbbel

Øvelse, øvelse, øvelse «Datatrøbbel»

Det blir høy puls når man får melding om at man ikke kommer inn på driftskontrollen, det eneste man får åpnet er et brev med krav om løsepenger. Dette opplevede alle Godt Vann Drammensregionens kommuner og Glitrevannverket. Heldigvis var det bare en øvelse, og etterpå har alle muligheten til å være litt bedre rustet om det skulle skje i virkeligheten.

Program sommerseminar

Tradisjonen tro inviterer GVD til sommerseminar for ansatte i GVD kommunene. Denne gangen er det datasikkerhet, spennende regionale prosjekter og status for GVDs revitalisering som står på programmet.

Bilde av vann på blad

Teknologipresentasjoner

14. og 15. april presenterte 29 bedrifter fra Vannklyngen SWN, sine teknologiske løsninger for vannbransjen. Presentasjonene er nå tilgjengelig.

Bilde: En mann står ved et skap der en dør er åpen.

Innovativ vannmålerkiosk i Lier

Lier vei, vann og avløp KF har i samarbeid med Tess og NTNU utviklet en liten verdensnyhet. Vannmålerkiosken vil effektivisere hverdagen for rørleggere, forenkle saksbehandlingen for Lier VVA og derved gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Bilde: Vannrør med mye vann rundt. Bena til to personer

Vannledningsbrudd i vente

En kald vinter med dyp tele har gitt utfordringer på både kommunale og private vannledninger. På det kommunale nettet har det den siste tiden vært ekstra mange vannledningsbrudd og lekkasjer. Det forventes at det kommer flere etter hvert som telen går.

Øvelse i beredskap

Lærerik fagdag kurs og øvelse

Tirsdag 19. januar gjennomførte nettverket for sikkerhet og beredskap i GVD-samarbeidet en lærerik 2-delt fagdag. 60 deltagere deltok først på et kurs i beredskapskommunikasjon, etterfulgt

Størknet fett skal i matavfall

Jule-fett skaper avløpsproblem

Det er ikke ett fett om du kaster ribbefettet i do eller putter det i matavfallet. For i julen skaper fett i avløpet store driftsproblemer og økte utgifter for kommunene tilknyttet Godt Vann Drammensregionen.