Du er her: Forsiden

 


Aktuelt fra Godt Vann

03.07.2018 Nettinspeksjonen er godt i gang

Marianne Sjåstad, tidligere lekkasjekontrollør, har fått ny tittel og nye arbeidsoppgaver og er vår nye nettinspektør. Målet for nettinspektøren er å høyne kvaliteten i VA-GIS systemene. Arbeidsoppgavene konsentreres rundt registrering og klassifisering av kummer. Både vann-, avløp- og overvannskummer skal inspiseres.

Les mer »

22.06.2018 Oppfølging av private lekkasjer - innlegg seminar

Tirsdag 19. juni 2018 gjennomførte Godt Vann Drammensregionen (GVD) et seminar for personer i GVD kommunene som har som oppgave å følge opp innmeldte private lekkasjer og nå kan du se innleggene.

Les mer »

13.06.2018 Presentasjonene fra årets sommerseminar 07.06.18.

Nesten 50 deltagere fikk en halvdag med faglig inspirasjon og påfyll innen tema Bærekraft i vannbransjen.

Les mer »

29.05.2018 Velkommen til Sommerseminar 7. juni kl 11.15-15.30

Årets tema er Bærekraft i vannbransjen. Her kan du blant annet blir det litt om Norsk Vanns mål og arbeid med bærekraft, hva betyr bærekraftstrategien for en vanlig kommune, hva er foreløbige resultater fra kartleggingen av mikroplast i vannkildene og hvordan kan miljømerking bidra til et sikrere slam? Det er bare å melde seg på.

Les mer »

Les flere saker i arkivet

Vann; verdens viktigste ressurs

Vann er verdens viktigste ressurs

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte