Godt Vann Drammensregionen er et unikt samarbeidsprogram. Formålet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne.

0 liter
Så mye vann bruker du hjemme pr dag

ÅRET 2021 OPPSUMMERT:

Totalt vannforbruk:
8,8 % under 2004-nivå

Registrerte lekkasjer: 
184
fordelt slik:

Fordeling lekkasjer i 2021

Brutto vannforbruk m3/måned

Aktuelt

Bilde: Dame står ved en plakat/poster

Reisebrev fra World Water Congress

11-15 september var Runa A. Mathisen og René A. Dupont på IWA’s World Water Congress & Exhibitionble 2022, den største IWA konferansen noen gang. De stilte med en poster som GVD har utarbeidet i samarbeid med Volue. Posteren omhandler fordeler og ulemper ved Volues nye verktøy «Water net analyser», et nytt produkt for GIS-nær modellering som GVD er med på å teste. Med opptil 15 parallelle sessioner om dagen var det mye inspirasjon å hente.

Stilling ledig: Master/sivilingeniør til hydraulisk modellering av vann-nett

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har ledig en spennende stilling innen drift og vedlikehold av hydrauliske modeller og utføring av ulike beregninger. GVD er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver. På sikt kan stillingen utvides med andre oppgaver.

Bilde: viser en graf med to topper

Lekkasjekontrollen pilot for ny teknologi

Lekkasjekontrollen i GVD har vært pilot for testing av ny teknologi basert på Narrow Band IOT (NB-IOT) og resultatene er veldig gode. De mener dette muligens er det største framskrittet innen lekkasjesøk på mange år, og er klare for å ta det ytterliggere i bruk.

Bilde: to champagneglass med vann

Juleseminar 9. desember – innlegg

Bli med på GVDs tradisjonsrike juleseminar. Et stikkord for seminaret er «det grønne skiftet» og hvordan få inspirasjon av hverandre til klimasmarte løsninger. Status om revitaliseringsarbeidet som foregår i GVD blir det også. Og ikke minst er dette en møteplass for engasjerte medarbeider i vannbransjen fra de seks samarbeidskommunene og Glitrevannverket.

Bilde: en hånd trykker på spyleknappen til do

Hvem bryr seg vel om toalettet?…

…3,6 milliarder mennesker gjør det. Fordi de ikke har ett. Vi burde alle bry oss mer om toaletter. Du som har god tilgang til toalett i hverdagen, skjenk det gjerne en takknemlig tanke på Verdens toalettdag 19. november. Livet uten er nemlig skittent, farlig og uverdig.