Godt Vann Drammensregionen er et unikt samarbeidsprogram. Formålet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne.

0 liter
Så mye vann bruker du hjemme pr dag

ÅRET 2021 OPPSUMMERT:

Totalt vannforbruk:
8,8 % under 2004-nivå

Registrerte lekkasjer: 
184
fordelt slik:

Fordeling lekkasjer i 2021

Brutto vannforbruk m3/måned

Aktuelt

Stilling ledig: Master/sivilingeniør til hydraulisk modellering av vann-nett

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har ledig en spennende stilling innen drift og vedlikehold av hydrauliske modeller og utføring av ulike beregninger. GVD er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver. På sikt kan stillingen utvides med andre oppgaver.

Bilde: viser en graf med to topper

Lekkasjekontrollen pilot for ny teknologi

Lekkasjekontrollen i GVD har vært pilot for testing av ny teknologi basert på Narrow Band IOT (NB-IOT) og resultatene er veldig gode. De mener dette muligens er det største framskrittet innen lekkasjesøk på mange år, og er klare for å ta det ytterliggere i bruk.

Bilde: to champagneglass med vann

Juleseminar 9. desember – innlegg

Bli med på GVDs tradisjonsrike juleseminar. Et stikkord for seminaret er «det grønne skiftet» og hvordan få inspirasjon av hverandre til klimasmarte løsninger. Status om revitaliseringsarbeidet som foregår i GVD blir det også. Og ikke minst er dette en møteplass for engasjerte medarbeider i vannbransjen fra de seks samarbeidskommunene og Glitrevannverket.

Bilde: en hånd trykker på spyleknappen til do

Hvem bryr seg vel om toalettet?…

…3,6 milliarder mennesker gjør det. Fordi de ikke har ett. Vi burde alle bry oss mer om toaletter. Du som har god tilgang til toalett i hverdagen, skjenk det gjerne en takknemlig tanke på Verdens toalettdag 19. november. Livet uten er nemlig skittent, farlig og uverdig.

Bilde: forsiden til et dokument med bilde av en PC, tekst Datatrøbbel

Øvelse, øvelse, øvelse «Datatrøbbel»

Det blir høy puls når man får melding om at man ikke kommer inn på driftskontrollen, det eneste man får åpnet er et brev med krav om løsepenger. Dette opplevede alle Godt Vann Drammensregionens kommuner og Glitrevannverket. Heldigvis var det bare en øvelse, og etterpå har alle muligheten til å være litt bedre rustet om det skulle skje i virkeligheten.

Program sommerseminar

Tradisjonen tro inviterer GVD til sommerseminar for ansatte i GVD kommunene. Denne gangen er det datasikkerhet, spennende regionale prosjekter og status for GVDs revitalisering som står på programmet.