Godt Vann Drammensregionen er et unikt samarbeidsprogram. Formålet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne.

0 liter
Så mye vann bruker du hjemme pr dag

ÅRET 2022 OPPSUMMERT:

Totalt vannforbruk:
16,9 % under 2004-nivå

Registrerte lekkasjer: 
184
fordelt slik:

Fordeling lekkasjer i 2021

Brutto vannforbruk m3/måned

Aktuelt

Bilde: Dame står ved en plakat/poster

Reisebrev fra World Water Congress

11-15 september var Runa A. Mathisen og René A. Dupont på IWA’s World Water Congress & Exhibitionble 2022, den største IWA konferansen noen gang. De stilte med en poster som GVD har utarbeidet i samarbeid med Volue. Posteren omhandler fordeler og ulemper ved Volues nye verktøy «Water net analyser», et nytt produkt for GIS-nær modellering som GVD er med på å teste. Med opptil 15 parallelle sessioner om dagen var det mye inspirasjon å hente.

Stilling ledig: Master/sivilingeniør til hydraulisk modellering av vann-nett

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har ledig en spennende stilling innen drift og vedlikehold av hydrauliske modeller og utføring av ulike beregninger. GVD er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver. På sikt kan stillingen utvides med andre oppgaver.

Bilde: viser en graf med to topper

Lekkasjekontrollen pilot for ny teknologi

Lekkasjekontrollen i GVD har vært pilot for testing av ny teknologi basert på Narrow Band IOT (NB-IOT) og resultatene er veldig gode. De mener dette muligens er det største framskrittet innen lekkasjesøk på mange år, og er klare for å ta det ytterliggere i bruk.

Bilde: to champagneglass med vann

Juleseminar 9. desember – innlegg

Bli med på GVDs tradisjonsrike juleseminar. Et stikkord for seminaret er «det grønne skiftet» og hvordan få inspirasjon av hverandre til klimasmarte løsninger. Status om revitaliseringsarbeidet som foregår i GVD blir det også. Og ikke minst er dette en møteplass for engasjerte medarbeider i vannbransjen fra de seks samarbeidskommunene og Glitrevannverket.