Godt Vann Drammensregionen er et unikt samarbeidsprogram. Formålet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne.

0 liter
Så mye vann bruker du hjemme pr dag
Pågående lekkasjer
Lekkasjer forbedret
Lekkasjer jmf. med 2012

Brutto vannforbruk m3/måned

Aktuelt

Øvelse i beredskap

Lærerik fagdag kurs og øvelse

Tirsdag 19. januar gjennomførte nettverket for sikkerhet og beredskap i GVD-samarbeidet en lærerik 2-delt fagdag. 60 deltagere deltok først på et kurs i beredskapskommunikasjon, etterfulgt

Størknet fett skal i matavfall

Jule-fett skaper avløpsproblem

Det er ikke ett fett om du kaster ribbefettet i do eller putter det i matavfallet. For i julen skaper fett i avløpet store driftsproblemer og økte utgifter for kommunene tilknyttet Godt Vann Drammensregionen. 

Bærekraftspris til Godt Vann Drammensregionen

Bærekraftpris til Godt Vann

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er tildelt Bærekraftprisen for 2020. Denne går til alle de som jobber med VA i de seks kommunene og Glitrevannverket IKS! Norsk Vann gir bærekraftprisen til GVD nettopp på grunn av det langvarige samarbeidet der bærekraftig forvaltning av vannressursene er nedfelt i formålet.

Nytt verktøy for nettbasert modellering

WaterNet Advisor bygger videre på og supplerer våre eksisterende modelleringsverktøy. Fungerende modell lastes opp i WaterNet advisor og blir dermed tilgjengelig for alle med brukernavn og passord til systemet.