Godt Vann er et unikt samarbeid mellom seks kommuner og et IKS. Formålet med samarbeidet er at det skal gi større gjennomføringskraft og måloppnåelse gjennom utvikling og deling av kompetanse og tjenester.

0 liter
Så mye vann bruker du hjemme pr dag

ÅRET 2022 OPPSUMMERT:

Totalt vannforbruk:
16,9 % under 2004-nivå

Registrerte lekkasjer: 
184
fordelt slik:

Fordeling lekkasjer i 2021

Brutto vannforbruk m3/måned

Aktuelt

Bilde: hender som holder vann, tekst Verdens vanndag. Bruk vann og nyt det - men bruk det fornuftig og vern om det

Vannet vårt – bruk det fornuftig og vern om det

22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden i regi av FN. Årets tema er «Vann for fred». Men hva har vann med fred å gjøre? Tilgangen til rent vann kan utløse konflikter, men også skape fred. Sammen må vi beskytte og bevare vår mest dyrebare ressurs til best for alle.

Bilde: Dame står ved en plakat/poster

Reisebrev fra World Water Congress

11-15 september var Runa A. Mathisen og René A. Dupont på IWA’s World Water Congress & Exhibitionble 2022, den største IWA konferansen noen gang. De stilte med en poster som GVD har utarbeidet i samarbeid med Volue. Posteren omhandler fordeler og ulemper ved Volues nye verktøy «Water net analyser», et nytt produkt for GIS-nær modellering som GVD er med på å teste. Med opptil 15 parallelle sessioner om dagen var det mye inspirasjon å hente.

Stilling ledig: Master/sivilingeniør til hydraulisk modellering av vann-nett

Godt Vann Drammensregionen (GVD) har ledig en spennende stilling innen drift og vedlikehold av hydrauliske modeller og utføring av ulike beregninger. GVD er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver. På sikt kan stillingen utvides med andre oppgaver.

Bilde: viser en graf med to topper

Lekkasjekontrollen pilot for ny teknologi

Lekkasjekontrollen i GVD har vært pilot for testing av ny teknologi basert på Narrow Band IOT (NB-IOT) og resultatene er veldig gode. De mener dette muligens er det største framskrittet innen lekkasjesøk på mange år, og er klare for å ta det ytterliggere i bruk.