Publisert 14. september 2020

Nytt verktøy for nettbasert modellering

WaterNet Advisor bygger videre på og supplerer våre eksisterende modelleringsverktøy. Fungerende modell lastes opp i WaterNet advisor og blir dermed tilgjengelig for alle med brukernavn og passord til systemet.

Det gjør det enkelt for de fleste selv å gjennomføre enklere modellering og analyser. Det er en utfordring for GVD å levere modelleringer raskt nok og dette verktøyet vil kunne avhjelpe dette. Basis modellene må dog fortsatt vedlikeholdes av dedikerte personer i GVD administrasjonen.

WaterNet Advisor er browserbasert, og utviklet i et moderne responsiv design, og kan derfor brukes på de fleste typer enheter, så som PC, telefoner og nettbrett.

Som oppfølging på møte vil GVD administrasjonen arbeide videre med å få WaterNet Adviser inn som et standard verktøy i porteføljen av tjenester som GVD tilbyr.