Publisert 25. november 2020

Bærekraftpris til Godt Vann

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er tildelt Bærekraftprisen for 2020. Denne går til alle de som jobber med VA i de seks kommunene og Glitrevannverket IKS! Norsk Vann gir bærekraftprisen til GVD nettopp på grunn av det langvarige samarbeidet der bærekraftig forvaltning av vannressursene er nedfelt i formålet.

Prisen deles ut av Norsk Vann som representerer 320 kommuner med nærmere 96 prosent av landets innbyggere. Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, og organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen.

Det er femte gang organisasjonen deler ut Bærekraftprisen der hovedkriteriene er at prisvinneren har fått oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft og gjennomført tiltak som blant annet kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann.

HAR REDUSERT VANNFORBRUKET

Prisvinneren Godt Vann Drammensregionen» (GVD) er et samarbeidsprogram mellom seks kommuner og Glitrevannverket IKS. Formålet er å øke partenes evne til å realisere felles mål innen vannforsyning og avløpshåndtering. Og Norsk Vann gir bærekraftprisen til GVD nettopp på grunn av det langvarige samarbeidet mellom kommunene Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Holmestrand og Asker samt Glitrevannverket IKS, der bærekraftig forvaltning av vannressursene er nedfelt i formålet. 

GVD driver blant annet med et omfattende arbeid med lekkasjekontroll av vannledninger, og samarbeidet har resultert i at vannforbruket i 2019 var 13,8 prosent lavere enn i 2004. Dette til tross for befolkningsveksten i regionen. Norsk Vanns jury trekker også fram Godt Vann Drammensregionens «helhetlige arbeid med flere av bærekraftdimensjonene – økonomisk, sosialt og miljømessig.»   

– YDMYK OG STOLT

Det var direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, som delte ut prisen til leder for programstyret i GVD; Marius Asheim, under et møte i Drammen sist onsdag.  

– Det er en stor ære å få dele ut en av de gjeveste prisene i bransjen vår til dere i Godt Vann Drammensregionen. Dere er et samarbeidsprogram som er tuftet på bærekraft og som kan vise til konkrete og gode resultater. Det dere får til er til inspirasjon for hele vannbransjen, uttalte Breen.

– Man blir ydmyk og stolt av å få en slik pris. Det betyr mye for oss at arbeidet vi gjør blir sett og verdsatt, og det gjør oss motivert til å fortsette å jobbe med temaet. Jeg vil rette en stor takk til de som jobber i og med Godt Vann Drammensregionen. Det er dere som har gjort at vi får denne prisen, sa GVD-leder Marius Asheim.

Godt Vann Drammensregionen vant også Norsk Vanns omdømmepris i 2017.

Tidligere vinnere av Bærekraftprisen:

2016 – Hias IKS
2017 – Vestfold Vann og Tønsberg kommune
2018 – Tromsø kommune
2019 – Asker kommune