Du er her: Forsiden | Studier / Rekruttering | Skolepermen

Skolepermen

Vannets kretsløp går og går!

I forbindelse med Verdens Vanndag 22. mars deler GVD hvert år ut drikkevannflasker til alle 5-klassingene i de 9 kommunene. Vann er verdens viktigste ressurs, og det vil vi gjerne at elevene skal få en forståelse av. Nok rent vann er ingen selvfølge, selv i Norge, det er avhengig av en avansert teknologisk bransje som stadig trenger nye dyktige medarbeidere.  

GVD har utarbeidet et undervisningsopplegg som vi ønsker alle hjertlig velkommen til å bruke (kapitler i skolepermen). Her kan du lære mer om Vannfagets historie og hva som ligger bak at vi har rent, nok og trygt vann i Drammensregionen. Passer for mellomtrinnet.

Under formål for Lærerplan i Naturfag står det blant annet:

"Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet, og er på den måten en del av vår kultur...

...Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling...

...Samtidig skal naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning...

...Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for yrkesfaglige utdanninger, videre studier og livslang læring i yrke og fritid."

Det er utarbeidet en presentasjon, utskriftsvennlige faktaark for hvert kapitel, lærerveiledning og elevoppgaver. Slik kan materiellet flettes inn i et temabasert undervisningsopplegg eller brukes av elever i forbindelse med prosjektarbeid. 

Har du sprøsmål eller kommentarer til innholdet i skolepermen, er du velkommen til å ta kontakt med prosjektkoordinator i GVD Ragnhild Leirset (ragnhild.leirset@glitre.no)

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte