Sjekk drikkevannet ditt

Her får du en oversikt over vannverk og vannprøvepunkt i Modum, Øvre Eiker, Drammen og Lier. Zoom inn på ønsket område og få informasjon om resultater av vannprøver tatt av drikkevannet. 

De offentlige vannverkene er markert med en stor rød ring  med bølger. Trykk på den og du får resultater av alle vannprøver tatt av drikkevannet fra dette vannverket. Ring med tall ved siden av er antall prøvepunkter. Selve prøvepunktene er små røde ringer.  Trykk på en slik ring og du får resultater av vannprøvene tatt på dette ene punktet.

I am a tooltip for a hotspot

Vannprøver

Vannet vi drikker blir renset på et vannverk. Både på vannverket og ute på ledningsnettet blir det regelmessig tatt vannprøver for analyse på ulike parametere Dette er parametere som for eksempel bakterier, pH, farge, turbiditet, og metaller.

I tillegg tar vi også prøver for en del andre analyser som ikke presenteres her. Har du behov for mer informasjon om vannprøveresultater, eller har spørsmål om drikkevannskvaliteten, ta direkte kontakt med kommunen.

Ved unormale prøver

Dersom det foreligger unormale drikkevannsprøver, iverksetter vi tiltak etter grad av alvorlighet.