Vannverk

Her får du en oversikt over vannverk i Drammensregionen og informasjon om kvaliteten på vannet fra hvert vannverk.

De offentlige vannverkene er markert mer et rødt kryss på kartet. Ved å klikke på et område i kartet får du vite hvilket vannverk (kommunalt eller interkommunalt) som forsyner det området, og litt om vannkvaliteten.