Du er her: Forsiden | Vann

Vannkvalitet

Drikkevann som kommunene leverer til sine abbonenter skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade eller ubehag. 

Drammensregionen har nok og gode vannkilder, men for at vannet skal være trygt å drikke må det gjennom en vannbehandling. Å bygge vannbehandlingsanlegg er svært kostbart og omfattende, det er derfor viktig at vi kan utnytte eksisterende vannbehandlingsanlegg lengst mulig. 

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (siling), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Desinfeksjon

Ved desinfeksjon benyttes normalt klor, UV-stråling eller ozonering.

Klorering av vannet vil si at det tilsettes klor til vannet. Klor vil fjerne virus og bakterier godt, men er svakere mot parasitter. 

UV-stråling fjerner bakterier og parasitter svært godt, men er en litt svakere behandlingsform mot enkelte virus. 

UV-lys og klor fungerer godt sammen, og mange vannverk i vår region har begge desinfeksjonstrinnene. 

Siling 

Ved å sile vannet fjernes humus (organisk materiale) og partikler. En viktig funksjon med silinge er at desinfiseringen fungerer bedre etter at vannet er silt og dermed fritt for partikler. 

Korrosjonskontroll

Lav pH påvirker rørsystemene. Ved å øke pH enten med natriumsilikat (vannglass) eller med et marmorfilter, tærer vannet mindre på rørene. Dette påvirker ikke drikkevannskvaliteten. 

Vannverk og vannkvalitet i Drammensregionen

Det er utarbeidet en oversikt over vannverk i Drammensregionen og informasjon om kvaliteten på vannet fra hvert vannverk. Se oversikten (pdf).

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte