Vannkvalitet

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Når du skrur på kranen hjemme for å ta deg et glass vann vil du at vannet skal smake godt, se klart ut, være luktfritt og trygt å drikke. Det er kravet til norsk drikkevann.

I Norge har vi en egen forskrift, ‘’Drikkevannsforskriften”, som har strenge krav til kvaliteten på vannet vi drikker. For å sikre at drikkevannet oppfyller kravene, tas det jevnlig vannprøver etter et vannprøveprogram fastsatt av myndighetene.

Misfarget vann

Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet.

Hva gjør jeg ved misfarget vann? La kaldtvannet renne til det er klart. Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt.

Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.

Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen. Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.

Hvorfor misfarget vann?

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de bes stenge hovedstoppekrana.

En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet. Dette kan skyldes stort vannforbruk ved for eksempel ved lekkasje eller brann.

Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs.

Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann.

Kokevarsel

Om du mottar kokevarsel fra din kommune er det mistanke om mulig forurensning.

Kokevarsel sendes ut for å være føre var. Her kan du se en liten film om hvordan du skal forholde deg om du mottar et kokevarsel.