Du er her: Forsiden | VA-GIS nettverket

VA-GIS nettverket

GIS (Geografisk Informasjons System) er en viktig del av forvaltningen av vann- og avløpssystemmer. De 9 kommunene i Godt Vann Drammensregionen har i fellesskap etablert et GIS system for hele regionen. Dette benyttes til mange forskjellige formål, blant annet etablering av hydrauliske modeller for vann og avløp og uttrekk av nøkkeltall for regionen.

GVD har i denne sammenheng utarbeidet en felles instruks for innmåling av VA ledninger. Denne viser hva som skal innmåles i forbindelse med vann og avløpsprosjekter og på hvilket format data skal leveres.

Last ned instruksen her: Instruks for innmåling av VA i GVD

Sonekart:

VA GIS er en arbeidsgruppe som arbeider med felles GIS, med relevant innhold om vann og avløp. Informasjon som normalt ikke finnes i andre GIS systemer. Arbeidsgruppen har til nå jobbet med følgende prosjekter:

 • Felles GIS for hele Godt Vann Drammensregionen
 • Felles instruks for innmåling
 • Nye data (Signalkabler, Forbrukssoner, Kundepunkter, Husvannmålere, Sprinkleranlegg med mer)
 • Erfaringsutveksling
 • Kartkvalitet på mange nivåer
  • For å kunne etablere hydraulisk modell (Sammenheng i nettet (Topologi), Detaljtegning av nettstasjoner, Pumpekurver & reduksjonstrykk)
  • For å kunne etablere verktøy for prioritering av vannledninger (Årstall)
  • Felles forståelse av kartkvalitet
  • Generell kartkvalitet
 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte