Du er her: Forsiden | Vann | Gebyrer

Gebyrer og avtalevilkår

De ni kommunene i Godt Vann Drammensregionen har felles gebyrforskrift: "Forskrift for vann- og avløpsgebyrer" og felles avtalevilkår: "Vilkår for avtale om tilknytning og levering av vann- og avløpstjenester".

Den enkelte kommunes gebyrsatser, finner du på den enkelte kommunes nettside.

Vann og avløpsgebyrene dekker abbonentenes reele forbruk. Det går også inn i  "spleiselaget" for å dekke drift og vedlikehold av den enorme infrastrukturen som trengs for å levere denne livsviktige samfunnstjenesten.  

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte