Du er her: Lekkasjekontroll | Trykkreduksjon

Trykkreduksjon

Trykk er en vesentlig parameter, når lekkasjemengden fra ledningsnettet skal reduseres. Høyt trykk invirker både på antallet av lekkasjer og mengden av vann som tapes ved en lekkasje.

På grun av de store nivåforskjelle  i Norge har vi ofte høyt vanntrykk i ledningnsnettet. Ofte mye høyere enn nødvendigt. Et normalt godt vanntrykk for husholdningsbruk ligger mellom 1,5 og 3 bar. Det er ikke derimot ikke unormalt å oppleve vanntrykk i forsyningsnettet helt opp til 9 bar. 

GVD jobber derfor med å identifisere områder/soner med høyt trykk som med enkle grep kan reduseres. 

Også varaiasjon i trykk er uønsket. Derfor skal trykkvariasjoner identifiseres, og om mulig stabiliseres.

 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte