Du er her: Kontakt oss | Organisering og ledelse

Oversikt over alle delprosjekter

Hvem gjør hva i GVD aktivitene?

GVD har stor aktivitet og 24 mer eller mindre aktive nettverk og prosjekt. Denne oversikten er oppdatert januar 2017 og viser alle aktivitetene og hvem som representerer kommunene i de enkelte aktiviteter.

Meld fra til ragnhild@glitre.no om du ser noe feil.

Se oversikt.

Organisering og ledelse

GVD-samarbeidet er organisert med et programstyre på 10 medlemmer- ett fra hver av de 9 kommunene samt ett medlem fra Glitrevannverket. Programstyret har et overordnet ansvar for fremdrift og resultater.

Programstyret ledes av Arild Eek, daglig leder i Glitrevannverket.

 

Medlemmer i programstyret:

  • Arild Eek, Glitrevannverket, leder
  • Live Johannessen, Drammen
  • Vidar Gustavsen, Viva IKS (Lier, Røyken og Hurum)
  • Stein Horgen Ellingsen Nedre Eiker
  • Rudolf Pettersen, Sande
  • Ulf Kareliusson, Svelvik
  • Vegard Knutsen, Øvre Eiker
  • Tomm Kristiansen, Modum

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte