Du er her: Nyheter» 2012

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Juleseminar i GVD

10.12.2012

Ca 60 medarbeidere fra alle 9 samarbeidskommuner hadde funnet veien til GVD sitt seminar den 6. desember 2012.

Les mer »

Dialogmøte med rørleggere, entreprenører og rådgivere

08.11.2012

GVD og NRL holdt 7. november et dialogmøte for utveksling av informasjon og synspunkter på en del aktuelle tema. Kommunene nedlegger en god del arbeide i å samordne felles regelverk og normer samt praktisering av disse. Målet med møtet var å utveksle informasjon, erfaringer og ønsker for å styrke samarbeidet mellom de utførende virksomhetene og kommunene som forvaltere av hovedledningsnettet og regelverket.

Les mer »

Redusert tap på grunn av lekkasjer fra vannledningsnettet i GVD-kommunene.

28.09.2012

Etter 7 års målrettet arbeid viser de siste målingene at vannleveransen fra vannverkene blir redusert, samtidig som befolkningen har økt og ledningsnettets lengde og omfang har økt. Hovedplan for vann som ble laget i 2004 hadde som målsetting at lekkasjeprosenten skulle reduseres fra ca 50 % til 30 % for å kompensere for den forventede befolkningsveksten. Vi må fortsatt arbeide målrettet for å nå målet om 30% tap, men vi har ihvertfall nå snudd trenden fra å øke til reduserte lekkasjer. Behovet for nye milliard-investeringer i utbygging av nye vannkilder kan derfor nå forskyves. Tertialrapport nr 2 – 2012 (kortversjon) for aktivt lekkasjesøk finner du her.

Les mer »

GVD - Temadag om Frida - ekstremvær og oversvømmelse

26.09.2012

Temadag om sikkerhet og beredskap fokuserte sterkt på ekstremnedbøren som kom med Frida den 6. august. Frida medførte betydelige skader på kommunal infrastruktur og på temadagen den |13. september i Samfunnshuset i Mjøndalen ble erfaringer og tiltak oppsummert i gruppediskusjoner. Frida var i liten grad varslet fra Meteorologisk institutt og NVE. Varslingen skjer også gjennom fylkesmannen noe som er et ekstra forsinkende ledd.

Les mer »

DØRSALG AV VANNRENSERE (IVANN) - RÅD TIL ABONNENTENE

18.07.2012

Selskapet IVANN LTD har i et par års tid drevet dørsalg av vannrensere til å montere på vannarmaturet i kjøkkenet. Henvendelser fra abonnenter tyder på at det kan fremstå som uklart at vedkommende dørselger er en salgsrepresentant fra IVANN LTD og har til hensikt å selge et produkt. Selskapet forsøker gjennom sin markedsføring å skape et inntrykk av at det er høy risiko for å oppleve forurenset drikkevann. Selskapet fremstiller det slik at dersom du anskaffer og benytter vannrenseren fra IVANN, vil denne risikoen ikke være tilstede. Hva bør du som abonnent gjøre?

Les mer »

Sommerseminar for GVD-ansatte

18.06.2012

Tema for seminaret på Haugestad i Lier var: Langsiktige betraktninger knyttet til overordnede vannforsyningsprosjekter, nye anleggsprosjekter og rekruttering til stillinger i kommunene.

Les mer »

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte