Du er her: Nyheter» 2011

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Juleseminar 2011

21.12.2011

To tema sto i fokus på GVD sitt seminar 8. desember: Klimatilpasning og VA i spredt bosetting

Les mer »

DRIKKEVANNSFLASKER FRA GODT-VANN-PROSJEKTET – NY ETIKETT

21.12.2011

For å markedsføre de helsemessige og miljømessige aspektene ved rikelig og godt drikkevann, bruker vi å dele ut flasker med drikkevann hvert år ved forskjellige anledninger, blant annet ”Verdens Vanndag”, den 22. mars. Nå skal vi ”fornye” etiketten på flaskene, og inviterer elever i de videregående skolene i distriktet til en konkurranse om å utforme den beste etiketten.

Les mer »

Damsikkerhet i GVD i 2011

07.11.2011

Blektjern er ferdig rehabilitert og arbeidet på Landfalltjern er startet.

Les mer »

Felles avløpsstrategi, forprosjekt

07.11.2011

Prosjektstyret godkjente 20. oktober at forprosjekt for felles avløpsstrategi legges til grunn for det videre arbeid. Strategien fokuserer spesielt på Kunnskaps og kompetanseheving, nedbørmålinger, tetting, sanering og rehabilitering av avløpsnettet og tiltak mot stormflo og flom.

Les mer »

Felles VA-norm vedtatt av GVD-kommunene

07.11.2011

I møte 20. oktober 2011 godkjente Prosjektstyret i GVD forslag til felles VA-norm for alle 9 kommuner. Va-normen blir gjeldene når den er formelt vedtatt av hver enkelt kommune og vil da bli lagt ut på Norsk VA-norms hjemmeside. Dette vil skje i løpet av 1. halvår 2012.

Les mer »

Nedbørstasjoner i regionen, samarbeid med Meteorologisk Institutt

27.09.2011

Mark Twain sa engang: "Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det." Well - GVD greier vel heller ikke alene å gjøre noe med været og klimaendringene, men vi skal få bedre nedbørregistreringer, noe som vi forventer kan gi oss et bedre grunnlag for å dimensjonere avløp riktig og slik unngå noen av flomskadene. I samarbeid med Meteorologisk Institutt planlegger vi nå å etablere følgende felles system:

Les mer »

Nytt samarbeidsprosjekt i GVD-regi: Påslipp til avløp

20.09.2011

Etter initiativ fra Drammen VA er det etablert en ny arbeidsgruppe i GVD som skal arbeide med regime for påslipp. Prosjektets mål er å foreslå et regime for forvaltning av påslipp til kloakken fra industri- og næringsvirksomhet, hvordan dette regime skal implementeres i GVD-kommunene, og hvordan regimet skal følges opp gjennom tilsyn og kontroll.

Les mer »

Trenger din kommune økt kompetanse innen kommunal- og VA-teknikk?

29.06.2011

Høsten 2011 tilbyr HiBu (Høyskolen i Buskerud) i samarbeid med Godt Vann Drammensregionen kurset Innføring i kommunal- og VA teknikk.

Les mer »

Verdens Vanndag 2011

02.03.2011

Vi vil har følgende markeringer i regi av Godt Vann Drammensregionen den 22. mars:

Les mer »

Nytt felles tilsynskontor for små renseanlegg er operativt i Lier kommune

15.02.2011

Private avløpsanlegg kan ha akutte feil eller på annen måte fungere utilfredsstillende. GVD-kommunene ønsker en bedre oppfølging av de 12 000 private avløpsanlegg i regionen, og det er derfor etablert et eget samarbeidsprosjekt. De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Samarbeidsprosjektet som heter "Tilsynet for små renseanlegg" er lagt til Lier kommune og er operativt fra 1. januar 2011.

Les mer »

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte