Du er her: Nyheter» 2010

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

GVD-seminar, 9. desember 2010

13.12.2010

Hovedtema var lekkasjereduksjon og overvannshåndtering. Fra store ord i hovedplan til konkret handling. Vedlagt finner du lysarkene fra de forskjellige presentasjonene.

Les mer »

Vannviktig bachelorutdanning

27.10.2010

– Kombinasjonen jobb og studier er krevende, men motiverende, sier studentene ved Høgskolen i Buskerud.

Les mer »

Europeisk Mobilitetsuke

29.09.2010

Lørdag 18.september 2010 ble det gjennomført et stort arrangement på Bragernes Torg, hvor Mobilitetsuka 2010 ble markert i Drammen. Målet var å fokusere på kollektivtransporten i regionen og byen, samt se på fordelene ved å benytte sykkel som transportmiddel i- og rundt byen.

Les mer »

Kvaliteten på drikkevannet ved norske vannverk - NRK Forbrukerinspektørene 15. sept. 2010

16.09.2010

Drikkevannet du får i krana er trygt å drikke. Oppslag i media om risiko knyttet til parasitter i drikkevann er basert på gammel statistikk og gir et feilaktig bilde av situasjonen. Men utfordringene med ledningsnettet er store, og alle kommuner må arbeide for en bærekraftig fornyelse.

Les mer »

Vann- og avløpsgebyrene i Drammensregionen: På nivå med resten av landet, men store variasjoner mellom kommunene

30.06.2010

I gjennomsnitt ligger vann og avløpsgebyrene i Drammensregionen på nivå med landsgjennomsnittet. Men det er store variasjoner på gebyrene kommunene i mellom.

Les mer »

Avløp fra spredt bebyggelse: Det er vedtatt felles organisering og lokale forskrifter

21.06.2010

En arbeidsgruppe har utarbeidet en utredning om en felles organisering av avløp fra spredt bebyggelse, og Rådet for Drammensregionen har gitt sin tilslutning til å organisere dette i henhold til vertskommuneprinsippet. Saken var ute på offentlig høring i perioden 15. des. 2009 til 31. jan. 2010, og ble sluttbehandlet i kommunene mai-juni 2010.

Les mer »

Høydepunkter fra GVD-samarbeidet i 2009

19.05.2010

GVD har i 2009 videreutviklet samarbeidet innen vann og avløp mellom de 9 kommunene i regionen.

Les mer »

Verdens Vanndag 2010: Rent vann for en frisk verden

14.05.2010

Mandag 22. mars markeres Verdens Vanndag 2010. ”Rent vann for en frisk verden” er årets tema, og Godt Vann Drammensregionen (GVD) vil markere dagen med å dele ut drikkeflasker ved Sykehuset Buskerudog til alle 5. klassingene

Les mer »

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte