Du er her: Lekkasjekontroll | Melde fra om lekkasjer

Melde fra om lekkasjer

Lekkasjer på offentlig nett

Oppdager du en lekkasje i veien eller annet sted utendør så ta kontakt med din kommune. Så kontakter de vårt lekkasjeteam. 

Takk for hjelpen. 

Privat lekkasje

Lekkasjer lager lyd, så dette er vårt beste hjelpemiddel ved lekkasjesøk. Slik er et også hos private. Om du alltid har sus i vannrørene hjemme er det godt mulig at dette kan skylles en lekkasje, og det er all mulig grunn til å få dette undersøkt av en rørlegger. 

Du kan også bruke husvannmåleren din til å undersøke om du har lekkasjer på innendørs. 

  

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte