Det sier mye om kvaliteten på norsk drikkevann at det kan tappes rett fra springen og selges som et luksusprodukt i andre deler av verden. God vannbehandling og god vannkvalitet står sentralt i alle næringer hvor Norge er ledende internasjonalt, som sjømat, skipsfart og offshore.

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært dyktige medarbeidere bak. GVD samarbeidet jobber for å synliggjøre dette.

Vann som skvulper opp i bølge