Du er her: For ansatte | Lekkasjekontroll | Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse


Et langsiktig tiltak for å redusere lekkasjer er gjennomføring av ledningsfornyelse.
GVD utviklet i periode 2007 - 2013 et verktøy for systematisk gjennomgang av relevante datakilder (GIS, Lekkajsefrekvenser, modellering med flere) med det formål at identifisere de ledningene som var mest relevant for utskifting.

I senere tid er utviklingen av dette verktøy overladt til Powel, og vår utgave ligger nå som en del av de temakart som GVD tilbyr. 
Dey nye kartet finner du derfor her: GVD ledningsfornyelse
Hvis du trenger brukernavn og passord, kan du henvende deg til GVD sekretariatet.

Strategier for ledningsfornyelse (Forprosjekt 2007-2008)

Forprosjektet skal komme med anbefalinger vedr. en overordnet strategi for ledningsfornyelse for de 5 kommunene Nedre Eiker, Røyken, Lier, Drammen og Sande, og også inkludert Glitrevannverket IKS som eier hovedledningsnettet frem til høydebassenger og fordelings-nettet.

Strategier for ledningsfornyelse (Prosjektbeskrivelse .doc)
Strategier for ledningsfornyelse (Hovedrapport 2008 - Asplan Viak .pdf)
Strategier for ledningsfornyelse (Vedlegg 2008 - Asplan Viak .zip)

Prosjektet ble i tilegg presentert på IWA's Water loss konferance i Cape Town - Sør Afrika i 2009: Artiklen finner du her: Pipe selection tool - Paper for Water Loss Cape Town 2009.pdf

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte