Du er her: Lekkasjekontroll | Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse

Tidligere har det vært en tendens til å skifte ut vannledninger der kloakkrørene likevel skulle skiftes ut, eller hvor veier eller gater skulle utbedres. Nå skal vi i stedet skifte de vannledningene som lekker mest - uansett hvor de ligger.

Ledningene skal i stor grad skiftes uten at de graves opp, ved hjelp av ”no dig”-teknologi, noe som innebærer store fordeler for publikum, næringsliv og trafikk. Man trekker en ny ledning av hardplast inn i de gamle rørene av støpjern og stål, etter at de ble ”knust” av en ”torpedo” (utblokkerhode) som trekkes gjennom det gamle røret (se illustrasjon ovenfor).

Les mer i Norsk Vann rapport.

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte