Du er her: Om GVD-samarbeidet | Informasjonsarbeid

Informasjonsarbeid

Informasjon:

Det sier mye om kvaliteten på norsk drikkevann at det kan tappes rett fra springen og selges som et luksusprodukt i andre deler av verden. God vannbehandling og god vannkvalitet står sentralt i alle næringer hvor Norge er ledende internasjonalt, som sjømat, skipsfart og offshore.

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært dyktige medarbiedere bak. GVD har en egen arbeidsgruppe som har ansvaret for at denne informasjonen skal nå ut til alle. 
Vi sender ut pressemeldninger med nyheter fra GVD programmet. 22. mars er det Verdens Vanndag. Denne dagen markerer vi på flere måter. 

Her finner du nyttige lenker om vann.

Følg GVD på Facebook

Rekruttering: 

Vann er verdens viktigste ressurs og for å møte morgendagens utfordringer med klimaendringer med økt overvannsproblematikk, økt befolkning og stort etterslep på ledningsfornyelse er det nok å ta tak i for nye dyktige medarbeidere. Les mer. 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte