Du er her: Forsiden | Vann | Husvannmålere

Husvannmålere til alle

Alle kommunene i GVD-samarbeidet har krav om installasjon av vannmåler i nye boliger og i næringsbygg. Alle kommunene unntatt Sande, har også hatt et mål om å få nær 100 prosent husvannmåler dekning også i eksisterende bygg. Dette målet er nådd og det gir oss en unik mulighet til å beregne spesifikt vannforbruk. 

Dagens vannmålere må leses av manuelt, men etterhvert vil det bli installert elektroniske vanmålere som sender inn avlesningen automatisk. 

Med en vannmåler kan abonnenten få større kontroll på eget vannforbruk og oppdage eventeulle lekkasjer. 

Kommunene har felles normer/ krav for installasjon av husvannmåler. Les brosjyren her.

Sjekk for lekkasjer

Steng av alt vannforbruk på eiendommen. Da skal det ikke være noe bevegelse i vannmåleren. Er det bevegelse,har man en lekkasje i huset. Rennedne toaletter er en vanlig synder. Da er det bare å kontakte rørlegger. 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte