Du er her: Forsiden | Avløp og rensing

Avløp og rensing

Hva er avløpsvann? 

Avløpsvann er et felles ord for alt vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger. Avløpsledningene er rør som er gravd ned i bakken. Vi skiller avløpsvann i spillvann og overvann.

Spillvann
Spillvann er alt vann som har vært brukt i husholdninger, på sykehus, skoler, hoteller, restauranter, bedrifter, industri, vaskerier og mye mer. Alt spillvann skal til renseanlegg og renses på en tilfredstillende måte. Vannet som renner ut fra renseseanlegget skal ikke forurense resipienten. Respienten er bekk, elv, innsjø, fjorden eller annen vannkilde som mottar det rensede spillvannet. 

Overvann
Overvann er vann som kommer fra regn eller snøsmelting, som renner fra tak, plasser og veier. Det er også lekkasjer fra drikkevannrør og grunnvann som lekker inn i avløpsrørene. For å hindre oversvømmelse av kjellere og gater, må ledningsnettet være i stand til å ta unna overvannet. Det er en utfordring at rent overvann overbelaster renseanleggene. Det er derfor ønskelig at rent overvann går i egne rør som ledes rett ut i en resipient (vannkilde som mottar vannet).  En av de store utfordringene med klimaendringene er at mengden overvann øker.  

Rensemetoder

Når man skal rense ut forurensningene i avløpsvannet, er det flere måter å gjøre det på. Vi skiller mellom fire hovedtyper av avløpsrensing:

1. Forbehandling
2. Mekanisk rensing
3. Kjemisk rensing
4. Biologisk rensing

Når man skal rense veldig godt, benyttes alle fire metodene. I andre tilfeller brukes de to eller de tre første.
GVD kommunene har flere renseanlegg som benytter en eller flere av metodene.


Kontroll av avløpsnettet 

Det er svært viktig at avløpsvannet renses tilstrekkelig og ikke kommer på avveie (feilkoblinger, lekkasjer, overløp) og at overvannet ledes vekk effektivt. Dette gjelder både for de kommunale avløpstjenestene og for private avløpsanlegg.

Akutte feil på avløpsnettet (feilkoblinger, lekkasjer, overløp) kan oppdages gjennom henvendelser fra publikum, gjennom kommunens kunnskap om eget avløpsnett eller gjennom systematisk overvåking av vannkvaliteten. Når det oppdages akutte feil på avløpsnettet, vil kommunene som regel rette disse raskt.

Private avløpsanlegg

Også private avløpsanlegg kan ha akutte feil eller på annen måte fungere utilfredsstillende. GVD-kommunene ønsket en bedre oppfølging av private avløpsanlegg. Resultatet er blitt Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen.

Tilsynet er organisert  som et administrativt vertskommunesamarbeid (jfr. kommuneloven §28). og er lagt til Lier kommune. Tilsynet har en egen hjemmeside som du kan se her.

Dovett og Fettvett film

Dovett:

GVD har laget sin egen Dovett film der budskapet er;
Kun 3 ting skal i do; Tiss, bærsj og toalettpapir.

Snurr dovett film!

Fettvett: 

GVD har også laget sin egen fettvettfilm! Fortsatt er budskapet kun 3 ting i do! Og særlig ikke fett- og matrester.

Snurr fettvett film!

Del dem gjerne på egne sider!

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte