Du er her: Forsiden | Lekkasjekontroll | Trykkreduksjon

Trykkreduksjon

Trykk er en vesentlig parameter, når lekkasjemengden fra ledningsnettet skal reduseres. Høyt trykk invirker både på antallet av lekkasjer og mengden av vann som tapes ved en lekkasje.

På grun av de store nivåforskjelle  i Norge har vi ofte høye vanntrykk i ledningnsnettet. Ofte mye høyere end nødvendigt. Et normalt godt vanntrykk for husholdningsbruk liger mellom 1,5 bar og 3 bar. Det er ikke ualmindeligt at man kan oppleve vanntryk i forsyningsnettet helt opp til 9 bar. 

Arbeidsgruppen for lekkasjekontroll har derfor som målsetning å identifisere områder/soner med høyt trykk som med enkle greb kan reduseres. 

Også varaiasjon i trykk er uønsket. Derfor skal trykkvariasjoner identifiseres, og om mulig stabiliseres.

 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte