Du er her: Forsiden | Avløp og rensing | Slambehandling

Slambehandling

Dagens organisering av slambehandling i Drammensregionen er et resultat av utvikling over tid og godt samarbeid innad i GVD.

I 1999 behandlet 5 av 9 kommuner slammet sitt selv. Fra 2014 samarbeider alle 9 kommunene om en felles slamkontrakt som sikrer en effektiv økonomisk og miljømessig håndtering av produktet.

De 11 avløpsrenseanleggene i regionen produserer store mengder avløpsslam. Når slam blir behandlet på en riktig og miljøforsvarlig måte er det en verdifull ressurs.

Det aller meste av slammet fra våre kommuner går til biogassanlegget på Lindum.  

Les mer om biogassanlegget på Lindum AS.

 

Slam fra avløpsanlegg som i utgangpunktet er et avfallsstoff blir til en kjemperessurs både med produksjon av energi og gode gjødsels- og jordprodukter!

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte