Du er her: Nyheter » 2020 » Februar » Nytt verktøy for nettbasert modellering

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Nytt verktøy for nettbasert modellering

17.02.2020

Godt Vann Drammensregionen (GVD) holdt nettopp en presentasjon av et nytt produkt fra DHI – Water Net Advisor, for kommunene. Produktet er et verktøy som skal gjøre det enklere for kommunene selv å foreta analyser på slokkevann, vannalder og lignende. Det var god deltagelse på møtet og produktet ble godt mottatt.

WaterNet Advisor bygger videre på og supplerer våre eksisterende modelleringsverktøy. Fungerende modell lastes opp i WaterNet advisor og blir dermed tilgjengelig for alle med brukernavn og passord til systemet. Det gjør det enkelt for de fleste selv å gjennomføre enklere modellering og analyser. Det er en utfordring for GVD å levere modelleringer raskt nok og dette verktøyet vil kunne avhjelpe dette. Basis modellene må dog fortsatt vedlikeholdes av dedikerte personer i GVD administrasjonen.

WaterNet Advisor er browserbasert, og utviklet i et moderne responsiv design, og kan derfor brukes på de fleste typer enheter, så som PC, telefoner og nettbrett.

Som oppfølging på møte vil GVD administrasjonen arbeide videre med å få WaterNet Adviser inn som et standard verktøy i porteføljen av tjenester som GVD tilbyr.

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte