Du er her: Nyheter » 2019 » Mai » Innleggene på workshop - vannberedskap

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Innleggene på workshop - vannberedskap

24.05.2019

23. mai samlet Godt Vann Drammensregionen 90 engasjerte deltagere til workshop - vannberedskap. Formålet med workshopen var å styrke vannberedskapen i regionen. På programmet sto innlegg fra ulike sektorer som er viktige for vannberedskapen, samt diskusjoner og summing i grupper.

BILDE: Ivrige workshop deltagere. Foto Birgitte Simensen Berg

Innleggene

DSBs analyser av krisescenarioer            Hilde Kommedal, DSB og
Vann som kritisk samfunnsfunksjon        Thea Kruuse-Meyer, DSB

Ansvarsforhold vannleverandør                Marit Beseth Nordeide; Mattilsynet
og vannkunde – hva sier lovverket?         

Vannberedskap på nasjonalt nivå                 Kjetil Furuberg , Norsk Vann

Fylkesmannens beredskapsrolle                   Andreas Kvisle, Fylkesmannen Oslo og Viken

Scenario bortfall vann Oslo                           Lotte Oddaker, Oslo VAV

Kommunal beredskapsplan                           Kathrine Hauge, Beredskapsetaten Oslo
for bortfall av vann

Status lokal beredskap                                    Live Johannessen, Drammen kommune

 

BILDE: Kjetil Furuberg (Norsk Vann), Thea Kruuse-Meyer (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB)), Marit Beseth Nordide (Mattilsynet), Live Johannessen (Drammen kommune) og Hilde R. Kommedal (DSB) hadde alle viktige og tankevekkende innlegg på reginale workshopen om vannberedskap.  Foto Birgitte Simensen Berg

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte