Du er her: Nyheter » 2019 » Mai » GVD sommerseminar - kommunal tilknytning

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

GVD sommerseminar - kommunal tilknytning

27.05.2019

Torsdag 12. juni håper vi å samle alle som er opptatt av hvordan flere kan knyttes til det offentlige avløpsnettet til en nyttig diskusjonsdag på Haugestad i Lierbyen. Meld deg på.

Nina Alstad Rukke fra Tilsynet for små avløpsanlegg kommer og snakker om deres erfaringer.
Foto Christen Ræstad. 

Programmet finner du her. 

Tid og sted:
Haugestad i Lierbyen onsdag 12 juni kl 11.00-15.30 

Tema: 
Kommunal tilknytning, løsningen for eksisterende spredt bosetting  

Formål:

  • Skape en grunnleggende forståelse av viktigheten av å rydde opp i spredt avløp, der nesten ingen anlegg oppfyller viktige rensekrav.  
  • Kompetanseheving innen trykkavløp og andre mulige løsninger for å få knyttet flere til offentlig nett. Deriblant motivasjon, myndighetsutøvelse, prosjektorganisering og finansiering.   

Målgruppe:  
Kommunale medarbeidere innen vann og avløp, byggesak og jurister  

Påmelding innen 7. juni til: ragnhild.leirset@glitre.no  

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte