Du er her: Nyheter » 2019 » Juni » Innlegg GVD sommerseminar 12. juni

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Innlegg GVD sommerseminar 12. juni

12.06.2019

Nesten 60 deltagere fra alle GVD kommunene var samlet på Haugestad for å diskutere hvordan kommunal tilknytning er en viktig løsning for eksisterende bosetting. Alle innleggene ser du her.

Formålet med dagen:  

  1. Skape en grunnleggende forståelse av viktigheten av å rydde opp i spredt avløp, der nesten ingen anlegg oppfyller viktige rensekrav.  
  2. Kompetanseheving innen trykkavløp og andre mulige løsninger for å få knyttet flere til offentlig nett. Deriblant motivasjon, myndighetsutøvelse, prosjektorganisering og finansiering.   

Innleggene:

Myndighetenes rolle som pådriver og myndighet  
v/Simon Haraldsen, fylkesmannen i Oslo og Viken 
 

De private avløpsanleggene virker ikke. Kommunal tilknytning er eneste farbare vei 
v/ Nina Alstad Rukke, det regionale tilsynskontoret 

Konkrete prosjektplaner i VIVA, med vekt på Lier . Utvidelser av de kommunale rensedistriktene med trykkavløpsprosjekter 
v/ Honar Said, Viva IKS  

Slik gjorde vi det i Eidsberg kommune. Informasjon, motivasjon og samarbeid om trykkavløp  
v/ Wenche Myhrvold Olsen, Eidsberg kommune  

Ulik involvering og tilrettelegging fra kommunens side  
v/ Christen Ræstad, rådgiver i flere trykkavløpsprosjekter 

Tekniske krav og normer for trykkavløp 
v/ Mårten Kyte, Glitrevannverket, tidligere teknisk sjef i pumpefirmaet Xylem 

Hva har Sande gjort for å skille seg ut som suksesskommune? 
v/ Vidar Jellum VA consult AS 

Foto: Mårten Kyte viste frem trykkpumper i pausen.

Foto: Myndighetenes rolle som pådriver og myndighet. Simon Haraldsen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte