Du er her: Nyheter » 2019 » Januar » Anskaffelse av elektroniske husvannmålere

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Anskaffelse av elektroniske husvannmålere

25.01.2019

Godt Vann Drammensregionens (GVD) anskaffelse av elektroniske husvannmålere ble klaget inn for «Klagenemda for offentlige anskaffelser» (KOFA). Klagenemndas konklusjon er at anskaffelsen ikke brøt med regelverket for offentlige anskaffelser.

 

Bakgrunn og anskaffelsen

Kommunene i GVD samarbeidet har tilnærmet 100% husvannmåler dekning. Dette har vært en bevist strategi for å stimulere til vannsparing og for at kundene skal betale for sitt reelle forbruk.

De vanlige husvannmålerne har frem til nylig vært analoge målere som må leses av manuelt. I 2017 gjennomførte de ni kommunene en felles anskaffelse av elektroniske husvannmålere. Disse skal kunne leses av automatisk, tilsvarende det som er normalt for strømmålere. Dette vil spare husholdningene for avlesning, og gi kommunene mer effektiv administrasjon, og en enda bedre oversikt over vannforbruket.

Etter anbudskonkurransen ble firmaet InstrumentTeam AS valgt som leverandør av de elektroniske husvannmålerne. Siden da har kommunene begynt arbeidet med å bytte ut de manuelle målerne.

Klagesak

Firmaet Kamstrup A/S mente det var gjort feil i anskaffelsen og at de skulle vært valgt som leverandør. Når noen mener de er urettmessig behandlet kan de klage avgjørelsen inn for det nasjonale «Klageorganet for offentlige anskaffelser» (KOFA).

Nylig avga KOFA sin uttalelse i saken. De gir GVD kommunene medhold i at beslutningen om å velge InstrumentTeam AS var korrekt.

Avgjørelsen vil bli publisert på KOFAs hjemmeside.

Foto Marianne Reusch 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte