Du er her: Nyheter » 2019 » Desember » Innleggene på Juleseminaret - tilgjengelig her

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Innleggene på Juleseminaret - tilgjengelig her

13.12.2019

70 lydhøre deltagere fikk være med på et juleseminar med et stort spekter av ulike innlegg som dekker opp noe av det GVD samarbeidet jobber med. Fra 2020 er Asker og Holmestrand med i GVD "familien" og allerede nå var det representerer med fra de kommunene også.

 

 

Velkommen! Presentasjon av dagens program
Veien videre for GVD – strategi og tilleggsavtale
Arild Eek, Leder av programstyret

Kort fra nettverkene: 

  • VA-normen
  • Sikkerhet og beredskap
  • Husvannmålere
  • Gebyr, abonnent
  • Informasjon
  • Drift avløp

Anskaffelse og bruk av Lora (husvannmålere) – nå og i fremtiden 
Andreas Brekne, Asker kommune

Kokeanbefaling til 15 000 på Konnerud. 
Håndtering av hendelsen, oppfølging vannkvalitet
Vurdering av kokevarsel
Margrethe Husebø, Drammen kommune

Regionalt samarbeid – avløp
Status og utredninger i denne fasen 
Marlene Wilhelmine Jensen, Drammen kommune

Lekkasje kontroll – praktisk gjennomføring
Utstyr og hjelpemiddel
Konkret eksempel fra Svelvik og Fjell
Jon Henning Haugnæs, Lekkasjekontrollør GVD

GVD driftstøtte. 
Modellering, nettinspeksjon, VA-GIS
Tilstandsvurdering av kummer 
René Astad Dupont, Drifts- og prosjektansvarlig GVD

Om fremmedvann i avløpsnettet og hvordan vi jobber med dette i Asker. 

Hvordan drive effektiv spyling. 
Oppsummering etter Glitrevannverkets spyleseminar
Jarle Skaret, Glitrevannverket

Mattilsynet
Planlegging av revisjoner for årene som kommer
Tanker rundt revisjon 2020, ledningsnettet  
Marit Beseth Nordeide, Mattilsynet

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte