Du er her: Nyheter » 2019 » August » GVD miniseminar: Mine sterkeste lederopplevelser og tilhørende lærdom mandag 16. september

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

GVD miniseminar: Mine sterkeste lederopplevelser og tilhørende lærdom mandag 16. september

07.08.2019

Mandag 16. september vil Arild Eek dele noen av sine erfaringer etter 30 år som leder i Drammen kommune og Glitrevannverket. GVD satser på kompetanseutvikling og om et ledd i dette gjennomføre vi noen miniseminar rundt ulike temaer. Sted og tid er Dråpen 20, kl 14.00-16.00.

Miniseminarene lanseres for å overføre kompetanse rundt viktige temaer. Forhåpentligvis leder de til konstruktive diskusjoner på tvers av generasjoner og virksomhetsgrenser blant ansatte i GVD-kommunene, Glitrevannverket og Glitrevannverkets «samboer» Christen Ræstad.

Kunnskapsrike og erfarne kolleger har sagt seg villig til å dele noe av sin kunnskap og innlede om aktuelle problemstillinger, så er det åpent for diskusjon.  

Mandag 16. september vil Arild Eek, daglig leder Glitrevannverket, dele noen av sine erfaringer. 01.02.2020 blir Arild pensjonist etter nesten 40 år som yrkesaktiv og over 30 år som leder i Drammen kommune og Glitrevannverket. 

Stikkord for innlegget:  

Rivalisering 
Diskriminering 
Korrupsjon/kameraderi/økonomisk utroskap 
Omstilling/ «revolusjon» 
Team/lagbygging/samarbeid 
Media 
Omdømmebygging 
Bedriftsdemokrati/involvering og motivasjon 

Han vil knytte relevante ledelsesmessige betraktninger til disse erfaringene og  legge til rette for meningsutveksling. 

Pris: Deltakelsen er gratis.
Påmelding innen 2. september til: ragnhild.leirset@glitre.no
Målgruppe: intereserte i GVD-kommunene og våre nære samarbeidspartnere, kanskje spesielt ledere/mellomledere.  

Velkommen!!

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte