Du er her: Nyheter » 2019 » August » Dagsseminar: Prøveplan og prøvetaking i henhold til drikkevannsforskrift.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Dagsseminar: Prøveplan og prøvetaking i henhold til drikkevannsforskrift.

23.08.2019

17. oktober inviterer sikkerhet og beredskaps nettverket i GVD til dagsseminar der prøveplaner og prøvetaking for vannforsyningen står på agendaen.

Bilde: Vannprøvetaking i Glitre. Foto: Svein Kjenner

Tid: 17. oktober 09.00-14.30  

Sted: Hotell Scandic Ambassadeur Drammen 

Påmelding innen 1. oktober til ragnhild.leirset@glitre.no  

Pris: kr 590 

Målsetting:

Økt kunnskap og forståelse for bakgrunnen for vannprøveprogrammet og den praktiske prøvetakingen. Utveksling av erfaring og «best praksis».  

Målgruppe:

Alle som jobber med prøvetaking av vann, enten om det er å fysisk ta prøvene, analysere dem, tolke resultater eller utarbeide prøveplaner.  

Bakgrunn:  

Den nye drikkevannsforskriften innebærer nye krav til utarbeidelse av prøvetakingsprogram. Norsk vann har laget en veileder (Rapport 244/2018) som kan brukes for å kvalitet sikre gode prøveplaner. 

Programmet finner du her!

 

Innleggene: 

Mattilsynet – forventninger og krav 

Glitrevannverkets prøveplan– med utgangspunkt i ROS og farekartlegging  

Drammen kommune – kommunens arbeid med prøveplaner på kommunens nett. Forståelse av prøveresultatene.  

Eurofins – praktiske rutiner, fallgruver, klassiske feil  

Planlegging av prøveprogram fra Eikern og grunnvannsvannverk 

Glitrevannverket - praktisk prøvetaking  

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte