Du er her: Nyheter » 2019 » April » Vannberedskap - regional workshop 23. mai

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Vannberedskap - regional workshop 23. mai

09.04.2019

Om ordinært vannledningsnett blir satt ut av spill er det viktig at roller og ansvar rundt lovpålagt distribusjon av vann er avklart. Godt Vann Drammensregionen (GVD) ønsker med dette å invitere til en regional workshop der vannberedskap står på agendaen.

Vi ønsker å samle alle aktører som vil bli berørt eller kunne ha en rolle under en omfattende vannkrise, som bortfall av eller forurenset/forgiftet vann i vår region. Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt Vestfold og Telemark bistår i planleggingen av arrangementet. Programmet vil bestå av en variasjon av innlegg og gruppediskusjoner.  

Formålet med workshopen:   

Styrke vannberedskapen ved å:   

 • Sette vannberedskap på dagsorden hos beredskapsaktører i vår region 
 • Bevisstgjøre / klargjøre roller og ansvar innen beredskap ved bortfall av vannforsyningen  
 • Diskutere ulike utfordringer ved regionale vannhendelser – for vannleverandør og for vannkunder som er kritisk avhengig av vann  
 • Bli enige om hvordan vi kan jobbe videre med vannberedskap i vår region 

Vi ønsker oss deltagere fra følgende virksomheter:  

 • Medlemmer av Fylkesmannens beredskapsråd.  
 • Kommunenes kriseledelse og krisestab  
 • Medlemmer av kommunens beredskapsråd 
 • Kommunens Vann og avløpsvirksomhet; ledelse, drift og vaktledere. 
 • Representanter fra Vannverk  
 • Representanter fra helsesektoren i kommunen 
 • Representanter fra sykehuset  
 • Kommunikasjonsansvarlige 
 • Representanter fra utdanningssektoren i kommunen 
 • Representanter fra landbruk  
 • Representanter fra næringslivet, NHO 
 • Representanter fra Mattilsynet  
 • Representanter fra FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum) 
 • Representanter fra politi, Sivilforsvaret og Heimevernet  

Tid: torsdag 23. mai kl. 09.00 - 15.30 
Sted: Scandic Ambassadeur Drammen  
Påmelding til: ragnhild.leirset@glitre.no innen 12. april 
Pris: 750,- 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte